1400/02/27 - 16 : 9
کد خبر: 21686
جوان 31 ساله‌اي که براي 1000 کودک يتيم پدري مي‌کند
کودکان يتيم و بي پناه، منتظر دستان نوازشگر انسان‌هاي مهربان و خوش قلبي هستند که محبت خود را با سرمايه (هرچند اندک) خود به آن‌ها نشان مي‌دهند، جوان 31 ساله‌ي اهل تبريز نيز از جمله افراد سخاوتمندي است که اکنون براي 1000 کودک يتيم مناطق محروم آذربايجان شرقي پدري مي‌کند و حتي 3000 پدر معنوي ديگر را براي ايتام استان معرفي کرده است.

گاهي زندگي خيلي بي رحم مي‌شود. آنقدر که مرد خانه و ستون خانواده را از دستان خانواده مي‌گيرد. آنگاه کودک يتيم، بي پناه و با يک دنيا غم مي‌ماند که تسکين و علاجي براي دردش نيست.

اين درد هيچگاه فراموش نمي‌شود و از ياد کودک نمي‌رود اما از روي خوش روزگار و با حمايت پدران معنوي، اندک مرهمي بر زخم‌هاي اين کودکان بي دفاع نقش مي‌بندد.

دستگيري از يتيمان و نوازش و کمک به اين کودکان بي پناه، يکي از مهمترين مسائل مطرح شده در دين اسلام است که بارها پيامبر اکرم (ص) نسبت به مذمت آزردن ايتام و تحسين کساني که به اين يتيمان احترام مي‌گذارند تاکيده و در قرآن کريم نيز به اهميت توجه به ايتام تاکيد شده است. از اين رو معامله‌اي که در ذيل اين اقدام خيرخواهانه و حمايت از ايتام انجام مي‌گيرد، تجارتي پرسودتر از آن است که بتوان با انگشتان دست ثواب آن را برشمرد.

حاميان ايتام در قبال تجارتي که با خداوند متعال در راستاي گنجاندن لبخند بر لبان اين کودکان انجام مي‌دهند، هيچ ترسي از ضرر ندارند. تنها حس و روح سبک بال انسان در اين راه و گامي که با هر کمک به ايتام برداشته مي‌شود، خود گوياي اين مسير فرخنده رسيدن به کمال است.

حميد آزادي، جواني ?? ساله‌ است که اکنون با مدرک مهندسي کامپيوتر، يک نمايشگاه اتومبيل در شهر تبريز دارد. او در حوزه حمايت از ايتام و حامي يابي براي آن‌ها اقدامات قابل توجهي را طي ماه‌ گذشته انجام داده و حتي بخشي از محل کار خود را نيز براي حامي يابي براي ايتام اختصاص داده است.

او  در خصوص فعاليت‌هاي خود در اين عرصه، مي‌گويد: از حدود سه سال پيش، حمايت از ايتام را با يک کودک يتيم عضو کميته امداد آغاز کردم و سپس با توجه به برکاتي که در اين مسير و با حمايت از ايتام در زندگي من جاري شد، به مرور سرپرستي معنوي کودکان معصوم ديگري را از اهالي مناطق محروم استان برعهده گرفتم و اکنون نيز حامي 1000 کودک يتيم هستم.

او که به تنهايي قدم در اين مسير گذاشته و ماهيانه کمک خرجي براي تمامي اين ايتام پرداخت مي‌کند، مي‌افزايد: در کنار حمايت از اين فرزندان، بخشي از محل کار خود را نيز به موضوع حامي يابي ايتام اختصاص دادم و با فعاليت در اين حوزه، از حدود يک ماه گذشته در ماه مبارک رمضان براي نزديک به 3000 فرزند يتيم و محسنين مناطق محروم حامي يابي کرده‌ام.

آزادي در خصوص نحوه آشنايي خود با بحث حامي ايتام و دستگيري از اين کودکان يتيم، اظهار مي‌کند: بنده در يک خانواده مذهبي و معتقد به اصول متولد شده‌ و رشد يافته‌ام. به طوري که از کودکي‌ با بحث کمک به ايتام و نيازمندان آشنا بوده و اين گونه موارد امري ملموس و طبيعي در نگاه خانواده ما است که بنده را نيز مجاب کرده تا در اين عرصه فعاليت داشته باشم.

او ادامه مي‌دهد: زندگي که کمک به ايتام در آن امري دائمي باشد، پر از برکت مي‌شود و اگر يک انسان، روابط و معيشت خود را با ايتام گره بزند، قطعا يک زندگي شکوهمند و سرشار از برکات خواهد داشت به طوري که هرچقدر در اين راه خرج مي‌کند، عنايت خداوند متعال به او ارتقا مي‌يابد و چند برابر آن پول به جيب شخص بازمي‌گردد.

او متذکر مي‌شود: معتقد هستم هر پولي که خداوند متعال، لايق ما دانسته و به ما لطف و عنايت کرده است، امانتي در دست ما است و در نهايت همگي دست خالي از دنيا خواهيم رفت، در نتيجه چه بهتر که از اين پول در چنين کارهاي خيرخواهانه استفاده کنيم و تا جايي که در توان داريم به ايتام و نيازمندان، دست ياري دراز کنيم.

اين جوان حامي ايتام، با بيان اين‌که ثمرات معنوي و مالي تمامي کمک‌هاي خود به ايتام را دريافت مي‌کند، در خصوص احساس خود در کمک به ايتام و حمايت از اين کودکان، مي‌گويد: احساس و حالت دگرگوني که در راه کمک به ايتام در درون انسان به وجود مي‌آيد، به هيچ عنوان قابل توصيف نيست و نمي‌توان بر سر زبان آورد. هر زمان که وقت واريز کمک خرجي به حساب کودکان يتيم فرا مي‌رسد، حسي غريب به سراغ انسان مي‌آيد که انگار از هر بندي آزاد و سبک بال شده و بر آسمان‌ها سير مي‌کند.

او در خصوص ايتام تحت سرپرستي معنوي خود، مي‌افزايد: با وجود امکان ديدار با اين کودکان معصوم اما هيچ کدام از آن‌ها را از نزديک نديده و نخواستم که ببينم، زيرا معتقد هستم که شايد آن موقع که کودک يتيم من را ببيند، براي لحظه‌اي حس کودکانه‌ي او باعث شود تا غرور او در کنار من بشکند، در حالي که هيچ گاه نمي‌خواهم قلب و يا غرور يک کودک يتيم شکسته شود.

او ادامه مي‌دهد: بنده دو فرزند پسر دارم، از اين رو وقتي فرزندانم از من درخواست خريد يک اسباب بازي و يا خوراکي مي‌کنند، کودکان يتيم  به يادم مي‌آيند و ناگهان در نظر مي‌گذرانم که شايد آن‌ها هم همين اسباب بازي و يا خوراکي را مي‌خواهند. بنا بر اين تا زماني که براي ايتام، ملزوماتي تهيه نکرده باشم، براي کودکان خودم نيز خريداري نمي‌کنم چون مي‌دانم بالاخره فرزندان يتيم هم دلشان اسباب بازي مي‌خواهند.

آزادي در بخش ديگري از سخنان خود در خصوص نحوه معرفي حامي ايتام، مي‌گويد: فرم‌هاي اعلام همکاري حاميان از سوي کميته امداد در اختياري ما قرار گرفته تا مشخصات افرادي که متقاضي حمايت از ايتام هستند را دريافت کرده و سپس با انتقال مشخصات فرد و تعداد ايتام مورد حمايت به کميته امداد، يک شماره کارت از سوي کميته امداد در قالب پيامک به شخص ارسال شود. کل مبلغ ماهيانه پرداخت شده از سوي هر حامي در سامانه مرجع به صورت خودکار بين ايتام موردنظر تقسيم شده و به شماره حساب‌هاي آن‌ها واريز مي‌شود.

او با بيان اين‌که ميزان مبلغ حمايت از هر فرزند يتيم از حداقل 10 هزار تومان تا ميزان دلخواه و توان حامي بنا شده است، مي‌افزايد: حامي يابي ايتام در محل کار بنده معمولا در زمينه شغلي به اين گونه است که بنده تنها در صورتي وارد معامله با همکاران و مشتريان مي‌شوم و يا حتي با اطرافيان و آشنايان رفت و آمد مي‌کنم که طرف مقابل براي کودک يتيم حامي باشد، چرا که مي‌دانم اين افراد توان مالي مناسب براي اين کار را دارند. در طول يک ماه گذشته که در اين عرصه فعاليت مي‌کنم با تمايل بالايي از افراد براي حامي ايتام بودن روبه رو شده‌ايم.

او تاکيد مي‌کند: جالب است که وقتي براي اولين بار موضوع حامي ايتام را با افراد در ميان مي‌گذارم، تا پيش از آن هيچ اطلاعي در اين مورد نداشتند و نمي‌دانستند که اينگونه نيز مي‌توان کمکي به قشر ضعيف جامعه کرد، در واقع تاکنون کوتاهي در امر اطلاع رساني اين اقدام خيرخواهانه انجام گرفته است.

اين جوان خير، در خصوص برنامه و اهداف خود براي روزهاي آتي، مي‌گويد: در نظر داريم تا فضاي مختص حامي يابي در محل کار را با ورود به حوزه فضاي مجازي ارتقا دهيم و در راستاي گسترش فعاليت حامي يابي در سطح شهر اقدام کنيم. هدف گذاري کرده‌ايم که تا ماه مبارک رمضان سال آتي، تعداد حاميان ايتام را به 30 هزار حامي برسانيم.

او با اشاره به اين‌که بخشي از ساعت کاري خود را به حامي يابي اختصاص داده است، مي‌افزايد: از کساني که تاکنون با ما همکاري داشته و براي کودکان ايتام حامي شده‌اند، از صميم قلب تقدير و تشکر مي‌کنم و از باقي مردم نيز درخواست مي‌کنم تا اگر امکان مالي دارند، در اين مسير ما را تنها نگذارند و در حد توان به ايتام کمک کنند تا اين زنجير کمک ادامه دار باشد.

او با تاکيد بر اهميت آشنايي مردم با طرح حامي يابي براي ايتام، مي‌گويد: افراد زيادي هستند که مي‌خواهند کار خير انجام دهند اما راه‌هاي آن را نمي‌دانند و يا اطلاعات کافي مربوط به آن را ندارند، از اين اميدواريم تا با معرفي موضوع حامي يابي ايتام، بتوانيم بخشي از اين فقر جامعه را حل کنيم.

آزادي تاکيد مي‌کند: فرزندان اکرام  کودکان معصوم و بيگناهي هستند که به هر دليلي اکنون يا بي سرپرست شده و پدرشان فوت کرده يا سرپرستشان بيمار يا زمين گير شده‌اند، به همين خاطر هرچقدر به اين فرزندان کمک کنيم انگار که به خواهر و برادران خودمان کمک کرده‌ايم و در معامله‌اي با خدا قرار داريم که هيچگاه امکان متضرر شدن در آن وجود ندارد.

او در توصيه به هم سالان و هم نوعان خود، مي‌افزايد: اگر جوانان اين کشور مي‌خواهند زندگي پربرکتي داشته باشند و وارد اين مسير شوند، نترسند و اگر مي‌خواهند هديه آسماني از خداوند دريافت کنند، خود را با ايتام بيمه کنند.

او ادامه مي‌دهد: شايد برخي افراد به معنويات اين کار اعتقاد نداشته باشند، اما زماني که با حاميان ايتام، با هر مبلغي که کمک مي‌کنند، صحبت مي‌کنم و جوياي احساس آن‌ها مي‌شوم، مي‌گويند هرچقدر که براي اين فرزندان کمک کرده‌اند، خداوند متعال چند برابر آن را در مسيرشان قرار داده است.

آزادي در خاتمه مي‌گويد: ان شاالله تا زماني که نفس مي‌کشم و جان در بدن دارم، در اين مسير خواهم بود و قدرتمندتر از هميشه گام برمي‌دارم.

گفتگو فائزه قره‌پور

  •  
کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 2 + 5

  آخرین اخبار
جمع‌آوري 12 معتاد متجاهر در مراغه
16 نفر در آذربايجان شرقي بر اثر مسموميت با گاز منواکسيدکربن جان باختند
رئيس کميسيون آموزش مجلس از رفع گره قانوني رتبه‌بندي معلمان خبر داد
ورود به زندان‌هاي آذربايجان شرقي 9 درصد کاهش يافت
در مصرف آب صرفه جويي کنيم
سرافکندگي طلا؛ صعود دلار
به زودي شاهد رشد اقتصادي بالاي 10 درصد خواهيم بود
درخشش تکواندوکاران آذربايجان‌شرقي در کره‌جنوبي
اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز در تبريز
سانحه رانندگي مرگبار در اهر با 2 کشته و 5 مصدوم
  پربازدیدترین اخبار
در مصرف آب صرفه جويي کنيم
اجراي طرح پاکسازي نقاط آلوده و جرم خيز در تبريز
به زودي شاهد رشد اقتصادي بالاي 10 درصد خواهيم بود
درخشش تکواندوکاران آذربايجان‌شرقي در کره‌جنوبي
سرافکندگي طلا؛ صعود دلار
رئيس کميسيون آموزش مجلس از رفع گره قانوني رتبه‌بندي معلمان خبر داد
ورود به زندان‌هاي آذربايجان شرقي 9 درصد کاهش يافت
16 نفر در آذربايجان شرقي بر اثر مسموميت با گاز منواکسيدکربن جان باختند
دماي هواي آذربايجان شرقي کاهش مي‌يابد
جمع‌آوري 12 معتاد متجاهر در مراغه
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.