1400/05/17 - 18 : 0
کد خبر: 22079
مشکلات تمام نشدني خبرنگاران؛
از نبود بيمه و معيشت تا دغدغه امنيت شغلي
احرار: خبرنگاران با اينکه همواره از مشکلات و کمبودهاي جامعه سخن مي‌گويند اما خود سالهاست که با مشکلات بسياري از جمله نبود بيمه و معيشت روبه رو هستند و دغدغه امنيت شغلي دارند.

 مهر -آناهيتا رحيمي: ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ؛ نون، سوگند به قلم و آنچه مي‌نويسند. بار ديگر روز خبرنگار از راه رسيد و بايد از خبرنگاراني ياد کرد که همواره براي بيان حقايق و معضلات اجتماعي سينه خود را سپر کرده‌اند و تا در حد توان خود، هيچ رويداد و صحنه‌اي را خالي از حضور خود نگذاشته‌اند.

روز خبرنگار بهانه‌اي شد تا به سراغ چند تن از پيشکسوتان در اين عرصه برويم که ساليان درازي است در اين حرفه فعاليت دارند.

وجود 13 هزار و 77 رسانه در سطح کشور

عضو هيأت مديره و سخنگوي خانه مطبوعات ايران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: خبرنگاران بايد کار اطلاع رساني، بهبود وضعيت زندگي مردم و کمک به حل معضلات مردم را در سرلوحه امور خود قرار داده و با صداقت و با در نظر گرفتن عوامل و شرايط بهروزي و خوشبختي مردم گام بردارند.

اسد بابايي ادامه داد: خبرنگاران در عصر کنوني بايد در مقابل هجمه‌هاي بيگانگان در صدد هم‌فکري به مسئولان بوده و آنان را براي رسيدن به توسعه و پيشرفت کشور همراهي کنند.

وي، تأثيرگذاري و حل مشکلات معيشتي مردم را از ويژگي‌هاي يک خبرنگار موفق برشمرد و افزود: يک خبرنگار موفق بايد به دنبال رفع معضلات اجتماعي، فرهنگي بوده و در اشاعه درستي‌ها، صداقت و نترسيدن از افراد زورگو، نهادها و مبارزه با فساد و هم‌چنين ايفاي نقش خود به عنوان يکي از اصول مردم سالاري ديني پيشگام باشد.

مدير خبرگزاري مهر در آذربايجان شرقي گفت: در حال حاضر 13 هزار و 77 رسانه داراي مجوز در کشور وجود دارد که رقم بسيار خوبي است و برخي از اين رسانه‌ها توسط نهادهاي دولتي و غيردولتي حمايت مي‌شوند اما معيشت خبرنگاران که جزو يکي از اقشار ضعيف اما تأثير گذار جامعه هستند همواره دغدغه بوده است.

مشکلات تمام نشدني خبرنگاران؛ ازنبودبيمه ومعيشت تادغدغه امنيت شغلي

561 رسانه داراي مجوز در استان آذربايجان شرقي

بابايي ادامه داد: خبرنگاران کم‌ترين سهم از درآمدهاي به دست آمده رسانه‌ها از راه‌هاي مختلف را دارند و اکثر آنان در کشور با مشکلات معيشتي روبرو هستند و ما نتوانسته‌ايم آنان را بيمه کنيم؛ بيمه رسانه مي‌تواند خلأ بيمه خبرنگاران را رفع کرده و معاونت مطبوعات نيز مشوق‌هاي لازم براي بيمه شدگان رسانه‌اي را بايد افزايش دهد.

به گفته عضو هيأت مديره و سخنگوي خانه مطبوعات ايران، در حال حاضر بيش از 50 درصد خبرنگاران در پايگاه‌هاي خبري آنلاين، مشغول به فعاليت هستند و در نتيجه بايد سوپسيد بيمه‌اي همانند روزنامه‌هاي مکتوب براي آنان در نظر گرفته شود که در اين صورت مشکل بيمه پايگاه‌هاي خبري و خبرگزاري‌هاي استاني نيز مي‌تواند رفع شود.

وي با اشاره به اينکه استان آذربايجان شرقي بعد از تهران، داراي بيشترين رسانه است افزود: در استان آذربايجان شرقي، 561 رسانه داراي مجوز وجود دارد که از اين تعداد، 16روزنامه چاپي، 82هفته نامه، 29 دو هفته نامه، 74 ماهنامه، 4 دو ماهنامه، 58 فصلنامه، 21 دو فصلنامه، 8 سالنامه و 227 پايگاه خبري را مي‌توان نام برد.

مدير خبرگزاري مهر در آذربايجان شرقي بيان کرد: بعد از استان آذربايجان شرقي، استان اصفهان داراي 505رسانه، استان خراسان رضوي داراي 492رسانه، گيلان داراي 441رسانه و در نهايت مازندران داراي 415مي‌باشد که اين نيازمند ساماندهي تعداد تکثر رسانه‌ها، خبرنگاران و افزايش رسيدگي توسط معاونت مطبوعات و رسانه‌هاست تا نحوه فعاليت رسانه‌ها مشخص گردد که در صورت ساماندهي رسانه‌ها و تشکل‌هاي رسانه‌اي مي‌توانيم تعدادي از مشکلات موجود در اين عرصه را رفع کنيم.

رشد و بالندگي رسانه‌ها در گرو آموزش‌ها

بابايي، آموزش را تنها راه برون‌رفت از مشکلات حاضر در برخي از رسانه‌هاي زردنويس دانسته و گفت: اگر آموزش‌هاي کاري و صحيحي در ميان باشد مي‌توان شاهد بر رشد و بالندگي در عرصه رسانه شده و از اين رو خبرنگاراني توانمند و صاحب قلم را پرورش داد که فارغ از تمام مباحث، بتوانند مشکلات مردم را رفع کرده و در کنار مردم باشند و هم‌چنين در راستاي ترويج اهداف عاليه انقلاب اسلامي ايران گام بردارند.

ما مي‌توانيم از طريق آموزش، بسياري از فنون را به خبرنگاران تعليم دهيم تا بتوانند تا با کسب بيشتر مخاطب و رفع آسيب‌هاي اجتماعي جامعه در راستاي توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه گام بردارند

عضو هيأت مديره و سخنگوي خانه مطبوعات ايران افزود: ما مي‌توانيم از طريق آموزش، بسياري از فنون را به خبرنگاران تعليم دهيم تا بتوانند تا با کسب بيشتر مخاطب و رفع آسيب‌هاي اجتماعي جامعه در راستاي توسعه فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه گام بردارند.

وي گفت: از اين رو آموزش مي‌تواند حلقه مفقوده تکثر رسانه‌هاي بدون هدف را از بين برده و کمک حالي به اقتصاد رسانه نيز داشته باشد بدين گونه که اگر خبرنگاران از آموزش صحيحي برخوردار باشند مي‌توانند منبع درآمدي براي رسانه خود محسوب شده و با يادداشت و گزارش‌هاي خود، بيان واقعي مسئله به اقتصاد رسانه نيز کمک کند پس آمورش يک گام مهم است که بايد معاونت مطبوعات وزارت ارشاد به آموزش‌هاي مدون در حوزه رسانه همت گمارند و از اين رو خانه‌هاي مطبوعات که در اين زمينه فعال هستند بايد در اين حوزه فعال باشند.

ساماندهي در حوزه تشکل‌ها يک نياز جدي است

مدير خبرگزاري مهر در آذربايجان شرقي، ساماندهي در حوزه تشکل‌ها را يک نياز جدي برشمرده و افزود: به واسطه در اختيار بودن تشکل‌هاي قوي، مي‌توان بر مشکلات فائق آمد و اين زماني ميسر مي‌شود که دولتمردان به تشکل‌ها باور داشته و سعي در راستاي تضعيف تشکل‌ها نداشته باشند؛ به همين دليل بايد در صدد باشند تا تشکل‌هاي رسانه‌اي به عنوان بازوهاي دولت بتوانند در رفع مشکلات خبرنگاران و جلوگيري از فشار بر آنان و مبارزه با فساد گام بردارند.

وي ادامه داد: ميزان کاهش فساد به واسطه خبرنگاران و رسانه‌هاي توانمند در جامعه بستگي دارد که هر چه بله قربان‌گوهاي خوب براي رسانه پرورش دهيم ميزان فساد در جامعه افزايش خواهد يافت؛ از اين رو تشکل‌ها مي‌توانند براي ساماندهي خبرنگاران گام بردارند اما بايد داراي قوانين و اساسنامه بسيار قوي باشند نه اينکه هر فرد و يا جمعي يک تشکل رسانه‌اي بدون پشتوانه در گوشه و کنار کشور به وجود آورند.

بابايي گفت: تشکل‌هاي موجود مي‌توانند با حمايت‌هاي صورت گرفته، هدايت رسانه‌ها، آموزش خبرنگاران و حل مشکلات معيشتي و رفاه، گام‌هاي اساسي در رفع معضلات اين حوزه بردارند؛ تشکل فراگير خانه مطبوعات با بيش از ? هزار عضو در سراسر کشور مي‌تواند بستري براي حمايت از رسانه‌ها تبديل شود که قانون گذاران به تخصيص بودجه‌اي براي اين خانه در کشور همت گمارند.

عضو هيأت مديره و سخنگوي خانه مطبوعات ايران معتقد است: رسانه تأثير گذار رسانه‌اي است که به دنبال چاره‌اي براي مشکلات مردم بوده و پل ارتباطي بين مسئولين، قانون گذاران و مردم باشد؛ به دنبال بيان معضلات بوده و در عين حال، اگر مسئولين، رسانه‌ها و نهادها دچار لغزش شدند قبل از اينکه وارد آمدن ضربه به مردم، حقايق را بازگو کنند.

لزوم افزايش سعه صدر مسئولان در برابر انتقادات خبرنگاران

وي گفت: با توجه به هجمه‌هاي رسانه‌هاي معاند در خارج از کشور و رسانه‌هاي وابسته به بدخواهان ايران و نظام جمهوري اسلامي، خبرنگاران نبايد تحت تأثير القائات آنان قرار گرفته و خط سير آنان را دنبال کنند.

بابايي در پايان افزود: مسئولان بايد خويشتن داري و سعه صدر خود را در برابر انتقادات رسانه‌ها و خبرنگاران افزايش داده و از اين رو مديران و مسئولان بايد در مقابل انتقادات سازنده رسانه‌ها و خبرنگاران موضع نگرفته و آنان را تهديد نکنند بلکه فضا را براي فعاليت هر چه بيشتر رسانه‌ها و خبرنگاران فراهم کنند تا آنها نيز بتوانند به رسالت خود که همانا اطلاع رساني صحيح و توسعه جامعه و کشور است دست يابند.

نقد صريح و بيان ناگفته‌ها در بستري از ادب و ملاک‌هاي قانوني

در اين رابطه يک روزنامه نگار تبريزي و دانش آموخته دکتري علوم ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مهم‌ترين وظيفه و رسالتي که يک خبرنگار بر عهده دارد نقد صريح، بيان ناگفته‌ها در بستري از ادب و ملاک‌هاي قانوني، تاباندن نور بر اتاق‌هاي تاريک، افشاي برخي از پشت پرده‌هاي ناکارآمد و مافيايي، تقويت وحدت در جامعه و فارغ از رنگ، عقيده و قوميت است.

محمد امين خوش نيت ادامه داد: کمک به انتخاب صحيح مخاطب، تزريق روح اميد و شادابي بر پيکره جامعه و هم‌چنين انتقاد صريح و شفاف از ناراستي‌ها و کجي‌ها و تمجيد از خوبي‌ها و فضائل اخلاقي در جامعه و ترويج آن، از ديگر رسالت‌هاي يک خبرنگار است که مي‌توان از آن نام برد.

مهم‌ترين وظيفه و رسالتي که يک خبرنگار بر عهده دارد نقد صريح، بيان ناگفته‌ها در بستري از ادب و ملاک‌هاي قانوني، تاباندن نور بر اتاق‌هاي تاريک، افشاي برخي از پشت پرده‌هاي ناکارآمد و مافيايي است

وي مهم‌ترين ويژگي يک خبرنگار را صراحت قلم و زبان بدون لکنت و با رعايت اصول اخلاقي و اسلوب‌هاي رسانه‌اي دانست و گفت: توان برقراري ارتباط با تمام اقشار جامعه، اشرافيت نسبي به همه موضوعات اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي، تلاش براي مهارت افزايي، داشتن اطلاعات به روز، دوري از خودبزرگ بيني، متانت و دوري از کبر و غرور و مهم‌تر از همه عدم رفتارهاي احساسي و پرهيز از ورود به جوسازي‌هاي رسانه‌اي و اجتماعي از ديگر شاخصه‌هاي يک خبرنگار متعهد و متخصص است.

روي آوردن به شغل دوم، جامعه خبري را آسيب پذير مي‌کند

سردبير پايگاه خبري آذرقلم در مورد مشکلات معيشتي جامعه خبري استان و کشور گفت: آن را که عيان است چه حاجت به بيان است؟!

مشکلات معيشتي خبرنگاران سال‌هاي متمادي است که مطرح مي‌شود اما تاکنون توجه خاصي به آنها نشده است؛ خبرنگاران با حداقل دستمزدها روزگار خود را مي‌گذرانند و به عنوان افرادي پاکدست، ايثارگر و کم توقع شناخته مي‌شوند اما در مقابل نهادهاي قدرتمند دولتي کمترين حمايت را از آنها دارند ضمن آنکه بنگاه‌هاي خبري و رسانه‌اي هم که خبرنگاران در آنها شاغل هستند توان حمايت مالي چشمگيري از کارکنان خود ندارند.

مشکلات تمام نشدني خبرنگاران؛ ازنبودبيمه ومعيشت تادغدغه امنيت شغلي

وي به نبود بيمه و حقوق ناچيز خبرنگاران اشاره کرده و افزود: عدم وجود نهادهاي ساختارمند و قانوني براي حمايت‌هاي مضاعف از خبرنگاران و امکان رتبه بندي آنان، آنگونه که بايد و شايد انجام نگرفته است؛ وجود خانه مطبوعات و انجمن‌هاي صنفي در حد مسکّن بوده و قادر نيست تا تقويت روحي و ابجاد انگيزش را براي خبرنگاران به وجود آورد.

خوش نيت ادامه داد: متأسفانه چنين عواملي باعث شده تا نزديک به 70درصد خبرنگاران از روي ناچاري به شغل دوم روي آورند و انتخاب شغل دوم نيز، شغل خبرنگاري را آسيب‌پذير مي‌کند.

متأسفانه چنين عواملي باعث شده تا نزديک به 70درصد خبرنگاران از روي ناچاري به شغل دوم روي آورند و انتخاب شغل دوم نيز، شغل خبرنگاري را آسيب‌پذير مي‌کند

اين روزنامه نگار پيشکسوت بيان کرد: هرگز نمي‌توان اين خبرنگاران را به خاطر روي آوردن به شغل دوم مورد تخطئه قرار داد؛ اي کاش درآمدهاي حوزه خبرنگاري به اندازه‌اي بود تا امرار معاش آنان از اين راه تأمين مي‌شد تا منجر به انتخاب شغل دوم براي خبرنگاران نمي‌شد.

خوش نيت در مورد اهميت دوره‌هاي آموزش خبرنگاري هم معتقد است: برگزاري دوره‌هاي آموزشي، مهارت افزايي و دوره‌هاي ضمن خدمت به عنوان تزريق خون تازه در رگ‌هاي پيکره جامعه خبري است که باعث آشنايي با دانش‌هاي روز دنيا در عرصه رسانه و دست‌يابي به آخرين دستاوردها مي‌گردد.

اين مدرس روزنامه نگاري بيان کرد: برگزاري دوره‌هاي آموزشي منجر به بهره‌مندي جامعه خبري از تجارب همکاران استاني و منطقه‌اي شده از يک سو منجر به رفع کاستي‌ها و نقص‌ها مي‌شود و از ديگر سو منجر به تقويت نقاط قوت خبرنگاران استاني و بومي نيز مي‌شود.

وي برگزاري دوره‌هاي آموزشي را در نقش تقويت زيرساخت‌ها و راه اندازي نرم‌افزارهاي ماشين رسانه دانسته و توضيح داد: همچنان که هر سيستمي نيازمند به ارتقا است جامعه خبري نيز از اين قضيه مبرا نيست و بايد ارتقا يابد.

خوش نيت برگزاري دوره‌هاي آموزشي را نوعي تشخّص و افزايش اعتبار جامعه رسانه‌اي در بين مردم و مسئولان دانست تا ثابت شود که اين جامعه، پويا بوده و علاقه‌مند به آموزش‌هاي نوين و تکنولوژي‌هاي به روز است.

تهديدي به نام شبه رسانه‌ها

وي ظهور رسانه‌هاي جديد و يا «شبه رسانه‌ها» را اجتناب ناپذير دانست اما در عين حال افزود: اين شبه رسانه‌ها مي‌توانند به عنوان يکي از تهديدهاي جدي عليه رسانه‌هاي رسمي و معتبر مطرح شوند؛ متأسفانه فضاي ديجيتال سبب شده تا خيلي از افراد ناوارد و کم مهارت خود را يک خبرنگار و يا رسانه بدانند و با توجه به عدم امکان نظارت کافي بر اين فضا، مي‌تواند آينده رسانه و آرامش جامعه را بر هم بزند.

خوش نيت در ادامه گفت: بسياري از اين رسانه‌هاي مجازي، بدون تابلو و شناسنامه و به صورت ناشناس وارد عرصه خبر و رسانه مي‌شوند و اغلب تعهدي براي موثق بودن اخبار، حفظ آرامش روحي جامعه و … ندارند.

وي مسائل اقتصادي و کاهش درآمدها و دستمزدها را يکي ديگر از تنگناهاي رسانه‌ها برشمرد و افزود: با توجه به افزايش فعالين حوزه رسانه، منابع درآمدي تقسيم شده است که در اين ميان رسانه‌هاي مکتوب به دليل هزينه‌هاي نشر، چاپ و توزيع بيشتر در تنگنا هستند.

دانش آموخته دکتري علوم ارتباطات بيان کرد: در اين راستا مهم‌ترين تهديدي که قابل توجه است، علاقه‌مندي و اقبال تعدادي از دست‌هاي پنهان و قدرت‌هاي سياسي و اقتصادي براي در اختيار گرفتن مديريت پنهان برخي از رسانه‌هاست که در زمره بزرگ‌ترين آفت‌ها براي رسانه‌هاي پاکدست و مورد معتمد است چرا که صاحبان سرمايه و قدرت تلاش مي‌کنند تا از اعتبار، اطلاعات و اعتماد مردم به رسانه‌ها استفاده کرده و از آن نردباني براي خويش بسازند براي رسيدن به منافع اقتصادي و مقاصد سياسي حزبي و گروهي خويش.

خوش نيت يکي ديگر از تنگناهاي موجود در رسانه‌ها را بي محلي و بي توجهي برخي از مسئولان و عادي شدن انتقادات رسانه‌اي براي آنها دانست و افزود: کاهش اعتماد عمومي و عدم اقبال مردم به رسانه‌هاي مکتوب و سنتي هم يکي ديگر از تهديدهاي اين عرصه است ضمن آنکه افزايش بي حد و حساب تعداد مجوز رسانه‌اي تکثر ناموزون رسانه‌ها منجر به آشفتگي و بلاتکليفي مخاطب در انتخاب يک رسانه معتبر خواهد شد.

اين مدرس روزنامه نگاري، افزايش سواد رسانه‌اي مخاطبان و شاغلان اين حوزه را تنها راه مقابله با تهديدها و آسيب‌هاي شغل خبرنگاري دانسته و گفت: برخي از رسانه‌ها از تقليل محتواي علمي، تحليلي و نشان دهنده مسير تهي شده و به سمت مطالب کم ارزش، جنجالي و سرگرم کننده سوق يافته‌اند که منجر به تقليل ذائقه رسانه‌اي و کاهش فرهنگ مطالعه کارآمد خواهد شد.

اجتناب از ورود به دسته‌بندي‌هاي سياسي، شاخصه اصلي رسانه تأثير گذار

وي رسانه تأثير گذار را رسانه‌اي معرفي کرد که بتواند اعتماد عمومي را در بلند مدت براي رسانه خويش جلب کرده و صحت خبر را مقدم بر سرعت انتشار خبر بداند و افزود: متأسفانه در حال حاضر کيفيت و کميت گزارش‌هاي تحليلي و تحقيقي در سطح رسانه‌هاي عمومي کاهش يافته و تمايل رسانه‌هاي مجازي و به تبع آن، مخاطبان بيشتر به سوي اخبار سطحي، آني و هيجاني افزايش يافته است. اکتفا به انعکاس خبرهاي جنجالي، ذائقه اطلاعاتي و رسانه‌اي مردم و در نتيجه نگاه آنان به مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي را تغيير مي‌دهد.

خوش نيت به اجتناب رسانه‌ها از جريان سازي‌هاي منفي و کاذب تأکيد کرده و گفت: رسانه‌اي که بتواند در جهت ترويج مسائل اخلاقي و فرهنگ عمومي جريان سازي کند کار نيکي انجام دده است مثل: جريان سازي براي استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومي، درخت‌کاري، ماسک زدن و … اما برخي جريان سازي‌ها مي‌تواند پيکره جامعه و اعتبار رسانه را تخريب کند.

وي در پايان افزود: رسانه تأثير گذار رسانه‌اي است که خود را به عنوان يک رسانه آزاد مطرح کرده و به صاحبان قدرت و سرمايه باج ندهد و از اين رو به بازيگران عرصه سياست به عنوان يک منبع خبري نگاه کند نه به عنوان يک پله ترقي و حساب اندوخته براي آينده شغلي! رسانه تأثير گذار رسانه‌اي است که در دسته بندي‌هاي سياسي، حزبي و گروهي ورود نکند و فارغ از تفکر و رويکرد برخي از افراد سياسي و بنگاه‌هاي اقتصادي در کنار تلاش براي کسب درآمدهاي مجاز و مشروع مالي، بتواند به رسالت خود که همانا، زبان و گوش مردم و معتمد آنها بودن است پايبند باشد.

عدم هم‌افزايي و هم‌گرايي بين تشکل‌هاي صنفي

در اين رابطه رئيس هيأت مديره خانه مطبوعات و رسانه‌هاي استان آذربايجان شرقي نيز به خبرنگار مهر گفت: حوزه رسانه در برنامه‌ريزي‌هاي کلان کشور و هم‌چنين کشورهاي در حال توسعه جايگاهي ندارد و از اين رو اهميتي در خور رسانه و فعالان رسانه وجود ندارد.

محمد عزيزي راد ادامه داد: در حال حاضر بيش از 70درصد فعالان رسانه از بيمه برخوردار نيستند و به همين دليل جزو اساسي‌ترين مشکلاتي است که بايد سياست گذاران و برنامه ريزان با اتخاذ تدابيري، نقطه پاياني بر اين مشکلات بگذارند.

مدير خبرگزاري ايرنا در آذربايجان شرقي، بحث معيشت، مسکن و بيمه فعالان رسانه‌اي را به عنوان چالش‌هاي اساسي برشمرده و افزود: اين چالش‌هاي اساسي نيازمند يک نگاه کلان ملي و سياست گذاري در سطح کلان کشوري است که تشکل‌هاي صنفي هر استان نيز مي‌تواند در اين مسير گام بردارد.

در حال حاضر بيش از ?? درصد فعالان رسانه از بيمه برخوردار نيستند و به همين دليل جزو اساسي‌ترين مشکلاتي است که بايد سياست گذاران و برنامه ريزان با اتخاذ تدابيري، نقطه پاياني بر اين مشکلات بگذارند

عزيزي راد به تعدد تشکل‌هاي صنفي اشاره کرده و گفت: اين يک واقعيت تلخي است که هم‌افزايي و همگرايي بين تشکل‌هاي صنفي، چندان وجود ندارد و به دليل نگرش‌هاي کوتاه مدت، تصور هر تشکل بر اين است که منافع خود را دنبال کند در حالي که منافع صنف، يکي است که هر کدام از زبان يک تشکل صنفي بيان مي‌شود.

مشکلات تمام نشدني خبرنگاران؛ ازنبودبيمه ومعيشت تادغدغه امنيت شغلي

مدير خبرگزاري ايرنا در آذربايجان شرقي، دشواري‌هاي کار رسانه‌اي را چنين بيان کرد: در کنار عدم برآورده نشدن نيازهاي اوليه فعالان رسانه‌اي، کار رسانه نيز به عنوان يک فعاليت استرس زا، دشوار و فرسايشي مطرح مي‌شود و فردي که به معناي واقعي کلمه درگير امر خبر و خبرنگاري است بيش از ?? سال، امکان فعاليت وجود ندارد.

وي معتقد است: برخوردهاي ناشايست و نامهربانانه با خبرنگاران، عکاسان و سواد رسانه‌اي اندک مسئولان يکي ديگر از چالش‌هاي اساسي در حوزه رسانه مطرح مي‌شود که منجر به عدم درک تفاوت‌هاي رسانه‌اي و پاسخگويي از سوي مديران و مسئولان مي‌گردد که در حالي که بوروکراسي و کاغذبازي در امر خبر و فعاليت رسانه‌اي مفهومي ندارد.

لزوم وجود يک حاشيه امن شغلي و معيشتي

عزيزي راد گفت: بحث انتظارات و توقع افکار عمومي در حوزه رسانه براي بيان مشکلات و نارسايي‌هاي جامعه و از ديگر سو انتظارات و توقع‌هاي مديران از رسانه براي تبليغ دستاوردهاي آنان، فعالان حوزه رسانه را دچار پارادوکس و تضاد مي‌کند البته رسانه‌ها به عنوان يک پل ميان مديران و افکار عمومي هستند اما رفع اين پارادوکس، مستلزم يک حاشيه امن شغلي و معيشتي است که در حال حاضر با پاره‌اي از چالش‌ها مواجه است.

رئيس هيأت مديره خانه مطبوعات و رسانه‌هاي استان آذربايجان شرقي ادامه داد: بحث تکثر رسانه‌اي در ذات خود، خوشايند است که به جرأت مي‌توان گفت يکي از دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي بعد از افزون بر 40 سال حيات خود و تثبيت نظام است و ما به عنوان يک فعال رسانه‌اي نيز نمي‌توانيم با تکثر و تعدد رسانه‌ها مخالفت کنيم چرا که منافات با آزادي بيان است که قانون اساسي و مقررات جاري در کشور نيز آن‌را تضمين کرده است.

عزيزي راد در ادامه توضيح داد: اعطاي امتياز رسانه‌ها به افراد غير متخصص و فاقد تجربه کافي، ضعف نظارت بر فعاليت‌هاي اين تعداد از رسانه‌ها، آموزش افرادي که به تازگي وارد حوزه رسانه شده‌اند، جزو مواردي است که تعدد و تکثر رسانه‌اي را به يک مشکل تبديل کرده است که لزوم افزايش فعاليت تشکل‌هاي صنفي در اين زمينه و علاقه‌مندي فعالان براي آموزش‌هاي مداوم و ضمن خدمت است.

به گفته مدير خبرگزاري ايرنا در آذربايجان شرقي، همکاران رسانه‌اي بايد به اين نکته توجه کنند که تا زماني که دوره آموزش‌هاي رسانه‌اي را پشت سر نگذاشته و با اصول خبرنويسي، اخلاقي و حقوقي فعاليت‌هاي روزنامه نگاري آشنا نشده‌اند، با نوشتن هر خبر، مشکلات و دردسرهايي را براي جامعه و خود به وجود خواهند آورد چرا که خبرنگاري که با اصول اوليه خبرنويسي آشنايي کافي نداشته و بستر رسانه را با يادداشت‌هاي دفتر شخصي خود به اشتباه گرفته طبيعي است مشکلات و دردسرهايي را براي خود و جامعه به بار خواهد آورد.

مقيد به اصول اخلاقي روزنامه نگاري

رئيس هيأت مديره خانه مطبوعات و رسانه‌هاي استان آذربايجان شرقي، ويژگي‌هاي يک خبرنگار موفق را چنين برشمرد: خبرنگار موفق تابعي از اصول خبرنويسي اعم از سرعت، دقت و صحت است؛ يک خبرنگار زماني مي‌تواند اين سه اصل را در فعاليت‌هاي رسانه‌اي خود رعايت کند که آموزش‌هاي علمي و کارگاهي روزنامه نگاري را پشت سر گذاشته باشد؛ هم چنين مقيد بودن به اصول اخلاقي روزنامه نگاري باشد چرا که روزنامه نگار به عنوان نماينده افکار عمومي، نگهبان و ناظر بر جامعه است که بايد از نوشتن خبر ناقص دوري کرده و علاوه بر داشتن مسئوليت اجتماعي، صداي مردم باشد.

عزيزي راد افزود: امروزه هر شهروند براي خود يک خبرنگار است و عنصر سرعت در سه اصل نام برده شده به دليل فراگيري امر خبر، مفهوم خود را از دست داده که در اين ميان، صحت و دقت بر جاي خود باقي مانده است که رسانه‌هاي داراي اعتبار در نزد افکار عمومي، رسانه‌هايي هستند که اهميت بسياري براي دو عنصر صحت و دقت قائل شوند که تابعي از نظريه مسئوليت اجتماعي در حوزه رسانه است که از اين رو فعالان رسانه‌اي را مؤظف بر اين مي‌کند که همه چيز را تحت عنوان خبر منعکس نکنند که بي‌توجهي به اين امر، رواج چيزي به نام اخبار کاذب است که متأسفانه رسانه‌ها در عصر ارتباطات و اطلاعات، خالي از آن نيست.

وي يکي از رسالت‌هاي اصلي فعالان رسانه را انعکاس اخبار درست و در امان نگه داشتن افکار عمومي از خطر آلودگي با اخبار کاذب مطرح کرده و گفت: اگر چيزي به جز اين باشد، حرفه روزنامه نگاري نه تنها از مسئوليت تاريخي خود مبني بر روشنگري و آگاهي بخشي دور مي‌شود بلکه به واسطه کمک به انتشار اخبار کاذب و ناقص به توسعه ناداني نيز دامن خواهد زد.

آموزش، يک اصل اساسي براي روزنامه نگاري است

سرپرست خبرگزاري ايرنا در آذربايجان شرقي بيان کرد: رسانه موفق رسانه‌اي است که داراي حرفه روزنامه نگاري و داراي خط خبري مشخصي باشد؛ هم‌چنين اصول اخلاقي روزنامه نگاري و اصول اوليه خبرنويسي را نيز رعايت کند؛ متأسفانه بحث جامعيت و عيني بودن خبر به دليل سياسي شدن تمام فعاليت‌هاي بشري، منجر به اين شده است تا رسانه‌ها خبر را به عنوان يک امر رسانه‌اي، اجتماعي و يا فرهنگي، بيشتر به فکر سياسي آلوده کرده‌اند.

وي آموزش را يک اصل اساسي براي روزنامه نگاري و فعاليت‌هاي رسانه‌اي دانسته و گفت: ظهور تشکيل و راه‌اندازي تشکل‌هاي صنفي نوپا اگر به اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري پايند بوده و از طريق مجاري قانوني موفق به اخذ مجوز بوده‌اند، اتفاق خوبي است اما اگر با نظارت کافي همراه نباشد و يا مؤسسان اين تشکل‌ها، با نيت خوبي به ميدان نيامده‌اند، ظهور آنها بار مضاعفي بر مشکلات موجود در حوزه رسانه خواهد بود.

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 7 + 4

  آخرین اخبار
77درصد افراد بالاي 18سال در آذربايجان‌شرقي واکسينه شدند
غرق شدن جوان 25ساله در عجبشير
دستگيري قاتل فراري کودک سه‌ساله در بستان آباد پس از يک‌سال
جزئيات انتقال زندان تبريز به خارج از شهر
فرماندار بستان‌آباد خواستار صنعتي‌شدن کشتارگاه شهرستان شد
سانحه رانندگي در اتوبان پاسداران تبريز، 4مصدوم و يک کشته برجاي گذاشت
افزايش حقوق کارکنان اعلام شد
سرمربي تراکتور استفاده از بستگان خود در تيم را تکذيب کرد
دانشگاه صنعتي سهند در حوزه دانشگاه‌هاي مهندسي دنيا قرار گرفت
محکوم به قصاص در تبريز بخشيده شد
  پربازدیدترین اخبار
سرمربي تراکتور استفاده از بستگان خود در تيم را تکذيب کرد
تفرقه افکنان بدانند ارتباط قلبي ايران و آذربايجان ناگسستني است
افزايش حقوق کارکنان اعلام شد
سانحه رانندگي در اتوبان پاسداران تبريز، 4مصدوم و يک کشته برجاي گذاشت
جزئيات انتقال زندان تبريز به خارج از شهر
فرماندار بستان‌آباد خواستار صنعتي‌شدن کشتارگاه شهرستان شد
77درصد افراد بالاي 18سال در آذربايجان‌شرقي واکسينه شدند
دستگيري قاتل فراري کودک سه‌ساله در بستان آباد پس از يک‌سال
غرق شدن جوان 25ساله در عجبشير
77درصد افراد بالاي 18سال در آذربايجان‌شرقي واکسينه شدند
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.