1399/06/16 - 15 : 21
کد خبر: 20931
سرپرست اداره تعاون کار و رفاع اجتماعي خبر داد؛
کارخانه نوآوري ها در استان راه اندازي مي شود
سرپرست اداره تعاون کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه 11 تعاوني دانش بنيان در استان آذربايجان شرقي فعاليت مي کنند افزود: هدف ، ارتقا بخش تعاوني هاي دانش بنيان است ودر کنار آن هماهنگي ها لازم انجام مي گيرد تا کارخانه نوآوري ها نيز در استان راه اندازي شود.

 حسين فتحي در نشست خبري قبل از ظهر امروز گفت: درحال حاضر در استان آذربايجان شرقي 4292 تعاوني در 13 گرايش مختلف اعتبار، تامين نياز مصرف کننده،تامين نياز صنفي، مسکن و حمل و نقل و ... فعاليت مي کنند؛ اتحاديه هاي مختلف در تعاوني فعاليت مي کنند که تقريبا تجميع شرکت هاي تعاوني اتحاديه مي شوند و تجميع اتحاديه تبديل مي شودبه اتاق تعاون که دراستان 17 اتحاديه فعاليت دارند.
وي افزود: تقريبا 4.5 درصد سهم تعاوني کشور متعلق به استان ما است اين تعداد تعاون تقريبا 78700اشتغال ايجاد کرده اند و 6.5 درصد اشتغال در اين بخش است و 3223 عضو در اين تعاوني ها هستند و براساس اين بيش از 75 درصد جمعيت استان عضو تعاوني هستند.
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي در خصوص تبين عملکرد تعاون و اهميت و نقش آن در اقتصاد مقاومتي گفت: براي نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي بايد به اقتصاد تعاوني توجه شود و بنابراين تحقق و نهادينه کردن اقتصاد مقاومتي از راه اقتصاد تعاوني است
وي ادامه داد: وقتي به کارکردها و شاخص هاي مختلف تعاون دقت مي کنيم در درجه اول تعاون يک تشکل و نهادي است که تجميع تجارب افراد در آنجا واقعا نمود عملي دارد و سرمايه هاي مردمي حتي به صورت خرد جمع و به سرمايه هاي کلان تبديل مي شود وهم افزايي ناشي از منابع درون زا که يکي از اهداف اقتصاد مقاومتي است در تعاوني شکل عملي دارد و نياز حرفه اي و شغلي افراد که واقعا يکي از اساسي ترين و اصلي ترين مشکلات جوانان است در حوزه تعاون عملي مي شو، همچنين 85 درصد حمل و نقل کشور توسط تعاوني ها اداره مي شود.
فتحي باتاکيد بر اهميت تعاون گفت:حمايت از بخش تعاون بخشي از مشکلات جامعه را کاهش مي دهد؛ براي مثال بخش هاي عشايري و مرزنشينان که رتبه اول مبارزه با تروريسم هستند و مي توانيم از بخش شرکت هاي تعاوني مرزي به عنوان پدافند غيرعامل نام ببريم که در امنيت کشور نقش دارند 
وي افزود: در حال حاضر در استان آذربايجان شرقي 13تعاوني مرز نشينان داريم که 4046خانواده تحت پوشش هستند 
فتحي بابيان اينکه کشورهاي صنعتي از تعاون به عنوان يکي از بخش هاي اقتصادي شتاب دهنده و تسهيل گر استفاده مي کنند، گفت: سازمان هاي بين المللي؛ سازمان بين المللي کار و سازمان اتحاديه بين المللي تعاون،  تفکروانديشه تعاون را براساس تحقيقات و همفکري ها بصورت عملي و علمي در دنيا ترويج دادند که اين باعث شد بسياري از کشورها نظير آلمان و سوئد و حتي آمريکا و فرانسه به اين نتيجه رسيدند که اگر به تعاون ها اهميت ندهند چرخ اقتصادي متوقف مي شود
فتحي  نقش و عملکرد تعاوني ها در رشد و توسعه اقتصاد و ارتباط با صنعت را بسيار بااهميت خواند و بيان کرد:  در حال حاضر استان اذربايجان شرقي و کشور ايران از اقتصاد نيمه صنعتي به سمت اقتصاد صنعتي همراه با تکنولوژي و نو آور حرکت مي کند و از آنجايي که تعاوني ها کار تيمي انجام مي دهند اگر از طريق موسسات، دولت و اعضا حمايت شوند مي توانند با مديريت خوب و اثر بخش به اقتصاد کمک کرده و در توسعه اقتصاد نقش بيشتري  داشته باشند و حتي مشکلات صنعتي را نيزحل کنند. 
وي خاطر نشان کرد: بخش تعاون در کنار ساير بخش ها در جهش توليد بسيار نقش اساسي دارد که در حال حاضر 9023تعداد تعاوني صنعتي در استان مشغول به فعاليت هستند و تقريبا 10000نفر عضو دارند.
فتحي گفت: تعاون ها در بخش هاي روستايي و عشايري نقش زيادي دارند و ميتوانيم از نقش تعاون ها در توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در روستاها و عشاير براي تامين امنيت روستا و جلوگيري از مهاجرت روستايييان استفاده کنيم.
وي افزود: اين استان تقريبا 3ميليون و 900هزار جمعيت 6 امين استان از نظر جمعيت در کشور است علرغم اينکه براساس امار رسمي ميزان بيکاري کمتر از ميانگين کشوري است اما بانگاه دقيق تر مي بنيم که مهاجرتي از درون به بيرون استان در سال هاي اخير وجود دارد 
سرپرست اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعي بيان کرد: براي حل مشکل افزايش سهم سرنشين ناشي از مهاجرت هاي اخير بايد قانوني تدوين شود تحت عنوان حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال در مناطق روستايي که در اين قانون تسهيلاتي در نظر گرفته شده است تا هرگونه طرح توسعه اقتصادي که داشته باشند 6درصد هزينه پرداخت مي شود و براي مرزنشينمان با 4درصد پرداخت گردد. 
وي اعلام کرد: استان ما 3.06اعتبار کل کشور را به خود تخصيص داده است که  به اين بخش از سال 96 تاکنون  475ميليارد تومان  تخصيص يافته است که 3939 طرح به مبلغ 428 ميلياردتومان است که بيش از 90درصد اعتبار را شامل مي شود.
فتحي با بيان اينکه تعاون يکي از روش هاي توليد ثروت است گفت:براساس هدف گذاري ها بايد 25درصد سهم اقتصاد  از بخش تعاون تامين شود که تاکنون 9درصد متعلق به استان ما است.
وي افزود: در استان آ ذربايجان شرقي درسال قبل  99ميليون دلار صادرات داشتيم از طريق شرکت هاي نو اور و دانش بنيان در 5سال گذشته باتلاش اتاق و اتحاديه ها تقريبا 38هزار واحد مسکوني ساخت و در اختيار اعضا قرار گرفت که 10هزار تادر دست اقدام است 
سرپرست اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعي استان مطرح کرد:  اگر ما بخواهيم از تعاوني هاي سنتي به سمت تعاوني هايي که حرفي براي گفتن دارند حرکت کنيم بايد به تعاوني هاي دانش بنيان و نوآور بسيار اهميت بدهيم؛ اداره کل تعاون، کا و رفاه اجتماعي ماه قبل يک تفاهم نامه اي با پارک علم وفناوري بسته است  تا مرکز نوآوري شرکت هاي تعاوني دانش بنيان استان راه اندازي شود که در مرکز سازمان فني و حرفه اي سالني اختصاص يافته که در چند روز آينده تجهيز شده و در اختيار شرکت هاي دانش بنيان بخش تعاون قرار خواهد گرفت.
وي ادامه داد: اگر بخواهيم در تعاني ها بهره وري را افزايش دهيم بايد به نوآوري و خلاقيت اهميت بدهيم اگر نوآوري در کنار تعاوني ها نباشد به سمت انحلال مي روند؛ اگر ساختار سازماني و محصولات و بازاريابي ها نوآوري شود تعاوني اوج مي گيرد و مرحله حياتش ادامه مي يابد. 
فتحي اعلام کرد: 11 تعاوني دانش بنيان در استان آذربايجان شرقي فعاليت مي کنند و هدف و تمام تلاش ارتقا بخش تعاوني هاي دانش بنيان است  ودر کنار آن هماهنگي ها لازم انجام ميگ يرد تا کارخانه نوآوري ها هم در استان صورت گيرد. 
سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان در خاتمه به بحث پويش ملي شفافيت اشاره کرد و گفت: اين امرتوسط وزير محترم تعاون کار و رفاه اجتماعي  صورت گرفته که سامانه هاي مختلفي ايجاد شده است اکنون  سامانه داريم که به صورت شفاف در اختيار مردم است تا مردم بتوانند کنترل کنند و در جريان اقدامات قرار بگيرند از جمله سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون و سامانه جامع روابط کارکه  کليه مسائل روابط کار در سامانه قرار خواهد گرفت حتي شکايات و راي ها هم در سامانه است و ازطريق پيامک اعلام خواهد شد و سامانه هاي بعدي بطور مثال  تسهيلات روستاييان و کارافرينان است که روز به روز تکميل تر خواهد شد

نرخ بيکاري جوانان آذربايجان شرقي 21.1 درصد است

فتحي  بيان کرد: بخشي از دلايل پايين بودن نرخ بيکاري استان نسبت به ساير استان ها، مهاجرت نيروي کار از استان است که بايد زيرساخت ها و اشتغال استان تقويت شود و مهاجرت معکوس نيروي کار به استان صورت گيرد.

وي با بيان اينکه نرخ بيکاري جوانان آذربايجان شرقي 21.1 درصد است افزود: نرخ بيکاري جوانان در کشور 24.5 درصد است که نشان از حضور بيشتر جوانان استان در بازار کار است.

سرپرست  تعاون، کار و رفاه اجتماعي آذربايجان شرقي نرخ حضور زنان استان در بازار کار را 15.7 درصد عنوان کرد و افزود :  ميانگين کشوري در اين بخش 14.7 درصد است که از مشارکت بالاي زنان استان در بخش اشتغال حکايت دارد

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 5 + 9

  آخرین اخبار
 شفافيت يکي از مولفه هاي مهم توسعه است
حريرچي: کل کشور در وضعيت قرمز کرونايي است
منصوريان سرمربي تراکتور شد
کشف 10کيلوگرم ترياک در صوفيان
دادستان تبريز: با هرگونه سهل انگاري در مورد حادثه خيابان طالقاني تبريز برخورد مي‌شود
215 واگن قطار شهري تبريز از داخل کشور تامين مي‌شود
مرکز شتاب دهنده همگامان در تبريز افتتاح شد
ستاري: شرکت‌هاي دانش‌بنيان سهم چشمگيري در تأمين کالاهاي فناور تحريمي دارند
ماشين سازي 2 مهاجم ليگ برتري جذب کرد
پرداخت 80ميليارد تومان تسهيلات کرونا به مشاغل آسيب ديده در آذربايجان غربي
  پربازدیدترین اخبار
ماشين سازي 2 مهاجم ليگ برتري جذب کرد
مرکز شتاب دهنده همگامان در تبريز افتتاح شد
ستاري: شرکت‌هاي دانش‌بنيان سهم چشمگيري در تأمين کالاهاي فناور تحريمي دارند
دادستان تبريز: با هرگونه سهل انگاري در مورد حادثه خيابان طالقاني تبريز برخورد مي‌شود
 شفافيت يکي از مولفه هاي مهم توسعه است
منصوريان سرمربي تراکتور شد
215 واگن قطار شهري تبريز از داخل کشور تامين مي‌شود
حريرچي: کل کشور در وضعيت قرمز کرونايي است
کشف 10کيلوگرم ترياک در صوفيان
برگزاري نمايشگاه کتاب تبريز به شکل مجازي و با مشارکت کتابفروشي‌ها
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.