1399/03/10 - 18 : 25
کد خبر: 20364
گزارش اختصاصي احرار
کرونا در کمين مسافران درون شهري /هيچ نظارتي بر رعايت بهداشت در اتوبوسها وجود ندارد
احرار : در حال گذر از خيابان و نزديک شدن به ايستگاه هستم سروصدايي توجهم را بخود جلب مي کند: چرا باز مسافر سوار مي کني؟ اصلا جايي براي تکان خوردن نيست، مگر نگفته اند بايد فاصله اجتماعي رعايت شود..

 به گزارش احرار ، در حال گذر از خيابان و نزديک شدن به ايستگاه هستم  سروصدايي توجهم را بخود جلب مي کند: چرا باز مسافر سوار مي کني؟ اصلا جايي براي تکان خوردن نيست، مگر نگفته اند بايد فاصله اجتماعي رعايت شود؛ چرا به مردم تذکر نمي دهي؟ پس اين برگه که برروي شيشه چسبانده ايد چيست؟ نوشته ايد ماسک الزامي است اما هيچکس ماسکي برصورت ندارد.
اين ها بخشي از اعتراضات خانم مسافر به راننده اتوبوس است که راننده در جواب مي گويد: تذکر دادن وظيفه من نيست و مردم خودشان نبايد سوار شوند ، من مسوول ماسک زدن افراد نيستم، سپس درهاي اتوبوس را بسته و حرکت مي کند.
 اگر اين روزها از اتوبوس استفاده کرده باشيد احتمالا با چنين صحنه هايي مواجه شده ايد که البته شلوغي اتوبوس ها مساله ي تازه اي نيست اما باتوجه به وجود شرايط کرونايي يکي از مکان هايي که ويروس در کمين مردم نشسته وسايل حمل و نقل عمومي است.که بايد از ازدحام جمعيت جلوگيري و بهداشت فردي رعايت شود.


البته از زمان شروع طرح فاصله گذاري اجتماعي از تاريخ 8 فروردين  ناوگان عمومي درون شهري تبريز تعطيل شدند تااينکه از 20ارديبهشت باشرط رعايت فاصله و استفاده مردم از ماسک و دستکش بازگشايي شدند.
آنطور که ديده مي شود بعد از بازگشايي در مسير اتوبوس هاي خطي تقريبا با کاهش مسافر مواجه هستيم اما متاسفانه در مسيرهاي پر رفت و آمد و برخي مناطق پرجمعيت عملا چيزي به نام فاصله گذاري اجتماعي و بهداشت فردي معني ندارد.
در ايستگاه ميدان شهدا ايستاده ام هوا آفتابي و گرم است، خانم مسني که به سختي راه مي رود از دور با دو بسته نان در دست و ماسکي بر گردن از راه مي رسد از چهره اش خستگي نمايان است و نفس نفس زنان در حالي که ماسک و گرمي هوا کلافه اش کرده جوياي اتوبوس مسير سيلاب(قوشخانه) مي شود به او جواب داده و مي پرسم بااين حال و با وجود کرونا چرا بيرون آمده است، مي گويد: مجبورم ، براي خريد وسايل ضروري بايد به بازار مي آمدم و درحالي که ماسک را برروي صورتش قرار مي دهد مي گويد: جز خدا ازچيزي نمي ترسم و عمر دست خداست و اگراو نخواهد هيچ آسيبي به من نمي رسد در همين حين واحد سيلاب از راه مي رسد و با عجله به سمت اتوبوس آبي رنگ که تقريبا جاي خالي در آن نيست قدم بر مي دارد.


 من مات و مبهوت به حرف هاي پيرزن فکر مي کنم؛ حرف هايش شبيه حرف هاي مادربزرگم هست، به چند نفري که روي صندلي هاي ايستگاه و بدون فاصله نشسته اند نگاه مي کنم با خود مي گويم اگر همه اين ها مثل مادربزرگم فکر کنند وضعيت چگونه خواهد شد؟ با خانم جواني که حرف هاي من و پيرزن را شنيده بود چشم درچشم مي شويم نزديک مي روم خانم محمدي که ماسکي سياه بر صورت دارد مي گويد: دوماهي مي شود از خانه بيرون نيامده بودم، امروز تا بازار با تاکسي آمدم و اولين بار است که در شرايط کرونايي مي خواهم سوار اتوبوس شوم و نظرش اين است مردم خودشان بايد مراقب باشند، سوار اتوبوس هاي شلوغ نشوند و پروتکل هاي بهداشتي را رعايت کنند.
خانم قد بلندي که روبرو ايستاده است با ناراحتي مي گويد: من شاغل هستم وسيله نقليه شخصي ندارم و بايد به موقع سرکار حاضر شوم و نمي توانم منتظر خلوت شدن اتوبوس بمانم و اگر بخواهم با تاکسي رفت و آمد کنم هزينه اش کل حقوق ام را دربرمي گيرد. تو مي گويد: اگر ويروس هم مارا نکشد گراني حتما مارا خواهد کشت.
اتوبوس  ديگري ازراه مي رسد و همه با عجله به سمتش هجوم مي برند  ، ايستگاه کمي خلوت تر مي شود ، دو خانم فارس زبان با ماسک و دستکش سفيد که با فاصله از هم نشسته اند و در حال صحبت کردن هستند، توجه ام را جلب مي کنند؛ کاملا پروتکل هاي بهداشتي را رعايت کرده اند و براي همين تقريبا همه نگاه ها به آن دو نفر است؛ در کنارشان مي نشينم و سر صحبت را با آنها باز مي کنم ؛ خانم عظيمي ساکن منطقه گلکار واز اتوبوس هاي خطي مسيرشان بسيار راضي است و مي گويد: راننده به همه تذکر مي دهد و خودش نيز ماسک و دستکش استفاده مي کند و همه با فاصله از هم مي‌نشينند. 
خانم نژاد ايران هم با تاييد گفته هاي  خانم عظيمي ، مي گويد : صبح مجبور شديم با واحد مسير ياغچيان بياييم که اصلا وضعيت خوبي نداشت و همه درکنار هم نشسته بودند و عده اي از مسافران ماسک نداشتند.

در اين  دقايقي که در اين ايستگاه بودم  متوجه شدم م همانطور که مسافرها مي گويند در برخي معابر پر رفت و آمد  استفاده از وسايل نقليه عمومي با وجود ويروس کرونا راحت نيست زيرا اکثر مردم رعايت نمي کنند و نظارتي نيز صورت نمي گيرد؛ مسير اتوبوس هاي تندرو يکي از اين مسيرهاست.
به يکي از ايستگاه هاي اتوبوس هاي تندرو سر مي زنم . برروي باجه شارژ کارت بليط هاي الکترونيکي نوشته شده است ماسک 1000تومان! خانم ميانسالي آنجا نشسته است با اينکه سرش شلوغ است ولي با خوشرويي به سوالاتم جواب مي دهد.


او در مورد تمايل مردم به خريدن ماسک از باجه ها مي گويد: مردم استقبالي نمي کنند حتي کساني که مي خواهند از اتوبوس استفاده کنند وماسک همراهشان نيست تمايلي به خريد ندارند.
خانم نيک مرد گلايه مند است و مي گويد: مردم رعايت نمي کنند مخصوصا بانوان اصلا فاصله گذاري اجتماعي را جدي نمي گيرند و همچنان مثل سابق با هل دادن و فشار و جروبحث سوار مي شوند البته در بينشان هستند کساني که رعايت مي‌کنند. 
او به عدم رعايت دستورهاي بهداشتي و ازدحام جمعيت در ايستگاه ها و داخل اتوبوس اشاره مي کند و مي گويد: برخي مواقع اينجا شاهد هستيم که افرادي با راننده ها درگير مي شوند حتي کمي پيش هم جرو بحثي پيش آمد اما راننده ها مي گويند وظيفه اي برعهده آن ها نيس و مردم خود بايد از سوارشدن اجتناب و از ماسک استفاده کنند.

مسوول باجه مي گويد: راننده هم تقصيري ندارد چون نه ما و نه راننده ها هيچ مسووليتي برعهده مان نيست. او مي گويد: بااينکه وظيفه من نيس اما سعي مي کنم مردم را به رعايت فاصله گذاري و زدن ماسک توصيه کنم؛ درست است که بيشتر مردم به حرفهايم اهميت نمي دهند اما هستند افرادي هم که قبول مي کنند و ماسک خريده وبعد سوار اتوبوس مي شوند. نيک مرد نظرش اين است اگر بهداشت فردي و اجتماعي رعايت نشود به هيچ وجه اين بيماري ريشه کن نخواهد شد .
مسوول باجه در خصوص کارش در اين شرايط توضيح مي دهد: من درون باجه مي نشينم و ماسک و دستکش استفاده مي کنم و هرلحظه داخل باجه و دست هايم را ضدعفوني مي کنم اما مردم در هنگام مراجعه به باجه و پرداخت وجه بهتر است از دستکش استفاده کنند تاهم خودشان وهم ما درامان باشيم .
دوباره ايستگاه پر مي شود و سر خانم نيک مرد به شدت شلوغ مي شود، براي اينکه مزاحم کارش نشوم خداحافظي مي کنم .
دقايقي در صندلي هاي ايستگاه مي نشينم و به ديده ها و شنيده هايم فکر مي کنم به مردمي که در حال سوار يا پياده شدن هستند و به راننده هايي که صبح تا شب اين مسيرها را طي مي کنند از هرکدامشان که سوال کنيم چيزي مهمتر از سلامتي برايشان نيست اما اين طور که به نظر مي رسد عده اي از مردم بااينکه مي دانند سلامتيشان در خطر است اما کرونا را جدي نگرفته اند، از طرف ديگر هيچ گونه رسيدگي بر وضعيت حمل و نقل در شرايط کرونايي وجود ندارد و   اقدام سخت گيرانه اي صورت نگرفته است، اين درحالي است که بنابر دستور ستاد ملي کرونا در حمل ونقل عمومي فاصله اجتماعي بايد رعايت شود فرماندار تبريز  در اين خصوص در گفتگو با خبرگزاري ايسنا اعلام کرده بود  استفاده از ماسک الزامي است و به هر مسافري که از ماسک استفاده نکند خدمات ارائه نمي‌شود و رانندگان تاکسي،BRT و اتوبوس‌هاي خطي که سرنشين بدون ماسک سوار کنند، بر اساس پروتکل‌هاي بهداشتي برخورد قانوني به‌عمل خواهد آمد اما بنابرشواهد هيچ اعمال قانوني صورت نمي گيرد و همه به نحوي برخورد مي کنند که انگار ديگر خبري از ويروس نيست.غافل از اينکه کرونا هنوز در کمين ماست.
به دليل غفلت و بي توجهي ها در نهايت جهانپور -سخنگوي وزارت بهداشت- در گفتگوي خبري روز نهم خرداد از قرار گرفتن دوباره استان آذربايجان شرقي در وضعيت هشدار خبر داد ؛ که به نظر مي رسد حمل و نقل عمومي به خصوص اتوبوس ها به علت تردد بالاي مسافران و عدم رعايت پروتکل ها يکي از کانون ها و عوامل شيوع دوباره آلودگي و گسترش بيماري کرونا  هستند که بايد مورد توجه قرار بگيرند.

خبرهايي از اين قبيل نشان مي دهد که ويروس کوويد 19 به اين زودي ها ريشه کن نخواهد شد و ممکن است مدت طولاني ماندگار شود بنابراين بايد به زندگي با کرونا عادت کنيم که اين به معني سهل انگاشتن ويروس نيست بلکه بايد جدي تر گرفته شود و در مکان هاي شلوغ و پرتردد با رعايت مواردي که اعلام مي شود خود و ديگران را در برابر ويروس محافظت کنيم.
در اتوبوس ها به دليل ازدحام زياد مراعات بيشتري لازم است، براي اينکه همه مردم بتوانند باخيال راحت از وسايل نقليه عمومي استفاده کنند و دچار بيماري نشوند بايد به دستورالعمل هاي بهداشتي عمل شود و نيز انتظار مي رود تا مسوولان براي بهتر شدن شرايط حمل ونقل عمومي در روزهاي کرونايي سخت گيرانه تر عمل کنند وتمهيدات لازم را در نظر بگيرند؛ استفاده از پوسترهاي آموزشي در خصوص کرونا و در برخي خطوط افزايش تعداد اتوبوس ها مي تواند به بهبود شرايط موجود کمک کند.

 

گزارش: نگار محمدي رئوف

 

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 7 + 4

  آخرین اخبار
پرداخت 190 ميليارد تومان تسهيلات کرونايي به بخش توليد در استان
اهداي 20 عدد دوربين عکاسي قديمي به موزه مطبوعات تبريز
2 يادمان دفاع مقدس آذربايجان شرقي ثبت ملي شدند
مهلت ارسال اثر به دومين دوره جايزه کتاب سال آذربايجان‌شرقي تمديد شد
431 مجازات جايگزين حبس در مرند صادر شد
فرماندار هوراند: رانش زمين در روستاي کرکسر روي نداده است
قاتل پزشک عمومي در ايلخچي دستگير شد
دماي آذربايجان‌شرقي 3 تا 10درجه کاهش مي‌يابد
 شفافيت يکي از مولفه هاي مهم توسعه است
حريرچي: کل کشور در وضعيت قرمز کرونايي است
  پربازدیدترین اخبار
رکورد تعداد بستري‌ها در آذربايجان شرقي دو روز قبل زده شد
برگزاري نمايشگاه کتاب تبريز به شکل مجازي و با مشارکت کتابفروشي‌ها
دماي آذربايجان‌شرقي 3 تا 10درجه کاهش مي‌يابد
قاتل پزشک عمومي در ايلخچي دستگير شد
فرماندار هوراند: رانش زمين در روستاي کرکسر روي نداده است
431 مجازات جايگزين حبس در مرند صادر شد
2 يادمان دفاع مقدس آذربايجان شرقي ثبت ملي شدند
پرداخت 190 ميليارد تومان تسهيلات کرونايي به بخش توليد در استان
مهلت ارسال اثر به دومين دوره جايزه کتاب سال آذربايجان‌شرقي تمديد شد
اهداي 20 عدد دوربين عکاسي قديمي به موزه مطبوعات تبريز
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.