1398/08/20 - 17 : 50
کد خبر: 19468
معاون رئيس جمهور در امور زنان وخانواده :
مبحث مهم در برنامه ريزي منطقه اي، شنيدن صداي مردم ازطريق سازمانهاي مردم نهاد،است
احرار: معاون رئيس جمهور گفت : يکي از بحث‌هاي اصلي درسياست گذاري ها وبرنامه ريزي هاي منطقه اي و ملي، شنيدن صداي مردم ازطريق سازمانهاي مردم نهاد، احزاب ورسانه ها است؛ نظرات اين سازمان ها بايد دخالت داده شود و به کار بسته شود که براي پيشرفت جامعه و تحولات اجتماعي موثر است.

به گزارش احرار، معصومه ابتکارصبح امروز در آيين افتتاح هفتمين دوره کارگاه هاي تخصصي آموزشي تشکلهاي اجتماعي زنان  وخانواده منتخب شمالغرب دراستانداري آذربايجان شرقي عنوان کرد:  ازاينکه هفتمين دوره کارگاهها ودوره هاي توان افزايي سازمان هاي مردم نهاد اجتماعي فعال در حوزه زنان وخانواده را برگزار مي کنيم، بسيار خرسنديم.
سياست دولت تدبير اميد ازهمان ابتدا و نيز دردولت يازدهم، توجه به نهادهاي مدني، سازمان هاي مردم نهاد، خيريه ها وبخش  خصوصي به عنوان نهادهايي که سرمايه ي انساني واجتماعي جامعه ما را تشکيل مي دهند بسيار جدي بوده و دردوران مسئوليتم درسازمان حفاظت محيط زيست ونيز اکنون موضوع سازمان هاي مردم نهاد را درحوزه هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيست محيطي بسيار مورد توجه قرار داده ايم وبرنامه ريزي وسياست گذاري ما به نحوي بوده که محوريت فعاليت هاي اين سازمان ها وتشکل هارا دربرنامه ها پيش بيني کنيم وبا حمايت هاي لازم ازطرف دولت از جنبه حقوقي، امکان تاسيس سازمان هاي مردم نهاد فراهم بشود.
وي افزود: دولت فضايي را براي ازادي بيان نسبي سازمان هاي مردم نهاد فرهم کرده  تا بتوانند در سياست گذري وبرنامه ريزي ها حضور داشته واعلام نظرکنند واين يکي از مهمترين ارکاني است که ما به ان توجه داريم.
معصومه ابتکارخاطرنشان کرد: در دولت هاي 7و8 بانگاه ويژه اي که رياست جمهوري وقت آبه موضوع تشکل هاي مدني وجامعه مدني داشت درآن زمان سازمان هاي مردم نهاد عضو کارگروه هاي شوراي برنامه ريزي شدند، به نحوي که بتوانند در سياست گذاري ها  حضور داشته، نظر بدهند وحق راي داشته باشند که متاسفانه دردوره هاي قبل حذف شدند و از اولين پيشنهادات ما دراين دوره برگشت سازمان هاي  مردم نهاد وحضورشان در کارگروها هاي برنامه ريزي بود ونيز براي اينکه بتوانند نماينده معرفي کنند شبکه سازي سازمان هاي مردم نهاد در دستور کارقرار گرفت؛در سازمان حفاظت محيط زيست که شبکه سراسري سازمان هاي مردم نهاد منابع طبيعي ومحيط زيست شکل گرفت واينجا هم اين سلسله نشست هاي منطقه اي سازمان هاي مردم نهاد که به توان افزايي وتبادل تجربيات ودر نهايت اميدواريم به شبکه سازي  منتهي شود، وازهراستان يک شبکه براي سازمان هاي مردم نهاد با محوريت زنان وخانواده داشته باشيم و نماينده اي به عنوان عضو کارگروه مربوطه درشوراي برنامه ريزي استان معرفي شود تا نظر بدهد.
وي ادامه داد:  نظرسازمانهاي مردم نهاد بايد شنيده شود؛ يکي از بحث اصلي براي ما درسياست گذاري ها وبرنامه ريزي هاي منطقه اي وملي شنيدن صداي مردم ازطريق همين سازمانهاي مردم نهاد، احزاب ورسانه ها است؛ نظرات  اين سازمان ها بايد دخالت داده شود وبه کار بسته شود که براي پيشرفت جامعه وتحولات اجتماعي موثراست.
معاون رئيس جمهور درامور زنان وخانواده بيان کرد: دولت براي حضور سازمانها ي مردم نهاد درفعاليت هاي مختلف اجتماعي پيش بيني هاي مختلفي انجام داده است وما هم در معاونت زنان وخانواده به طور خاص درقالب اهداف وسياست هايي که تعيين شده و درجهت سياست هاي رهبري ورياست جمهوري مجموعه پروژه هايي را طراحي کرديم که ترجيحا به شکل جمعي يا شبکه اي واقدام مشترک بوده است که حاصل اين نشستهاي استاني و منطقه اي خواهد بود ويا سازمان هاي مردم نهادي که امکان دارند پروژه هارا با ضوابط دولت وبا رعايت مقرارات انجام دهند مي توانند در پروتال معاونت زنان وخانواده ثبت نام وپروژه انتخاب کنند وياپيشنهادرا ارائه دهند وما همکاري خواهيم کرد.
وي افزود: در دوره خانم ملاوردي ودراين دوره هم شايد تا الان درسطح ملي بابيش از 300تشکل قرارداد وتوافق نامه داشتيم واکثرا هم پروژه ها باکيفيت بسيار خوب  اجرا شده و به نتيجه رسيده اند؛ براي ما نتيجه بخش بودن بسيار مهم است وفقط براي اينکه اعتباري هزينه شود، نيست وما نتايج خاصي را مد نظر داريم که اين نتايج ارزيابي مي شوند.
اين نحوه همکاري اختصاصي ما با سازمانه هاي مردم نهاد ونحوه همکاري کلي ماهم درقالب اين نشست ها هست که براي همه سازمانهاي مردم نهاد تامين مي شود 
معصومه ابتکار ضمن اشاره به اينکه علاوه بر همکاري خاص با سازمانهاي مردم نهاد همکاري کلي هم دارند گفت: ونحوه همکاري کلي ما درقالب اين نشست ها هست که براي همه سازمانهاي مردم نهاد تامين مي شود؛ درهر نشست منطقه اي که داشتيم تقريبا حدود  200تشکل و درکل تاالان 1400تشکل وتا پايان دوره هم حدود 1800تا2000تشکل اين دوره هارو تجربه خواهند کرد؛ هدف اصلي اين دوره ها توان افزايي سازمانهاي مردم نهاد است تا بتوانند با کار آيي واثربخشي بيشتر در جامعه نقش افريني کنند؛ سازمان هاي مردم نهاد ماهيتشان داوطلبانه وباانگيزه هاي بالاي معنوي است .
وي ادامه داد:از اقدامات داوطلبانه تامين منابع است که يک روشش طرح نويسي يا پروژه نويسي است وديگري  تجهيز منابع از طريق کمکهاي داوطلبانه با حضور افراد داوطلب ويا کمکهايي که انجام مي دهند ودرفعاليتهاي مختلف مي توانند نقش داشته باشند. 
معصومه ابتکار باشاره به اينکه چگونه مردم درحوادث طيبعي پاي کار آمده اند و فداکارانه از خود گدشتگي وايثار کرده اند، بيان کرد: مديريت اين جريانهاي داوطلبانه مهم است وتقويت واستمرار حس انگيزش وتوجه به اينکه ما نظارت هاي کافي را درخود اين سازمان هاي مردم نهاد داريم  ونيز خودشان هم بايد نظارت داشته باشند تا سوء استفاده وبهره برداري نادرست انجان نگيرد وآسيب به اين موسسه ها زده نشود
وي ادامه داد: نظارت بايد جدي گرفته شود ولازمه اش انتقال تجارب است؛ يکي از اهداف مهم ما فراهم  نمودن زمينه براي اين تبادلات  است.ازجمله کارهايي که معاونت در اين جهت انجام داده ساخت مستند موسسات وخيريه هايي است که بيش از 35 سال فعاليت رسمي وثبت شده دارند؛ اين مستندها بعنوان دوره آموزشي مي باشد براي انتقال تجربه  وتاالان با تلاش همکاران عزيز 5 فيلم تهيه شده که يکي مربوط به خانم اعظم طالقاني است، ايشان يک موسسه خيريه براي توانمندسازي بانوان سرپرست  خانوار داشتند؛ هنوز هم قراراست مستندهايي بسازيم تااين تبادل تجربه ها اتفاق افتد ؛در سطح استان، منطقه وملي بايد الگوهاي موسسه هاي مردم نهاد موفق را معرفي کنيم.

 

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 5 + 7

  آخرین اخبار
14شرکت و واحدصنعتي آذربايجان‌شرقي وارد بورس مي‌شوند
تداوم ناکامي‌هاي ماشين‌سازي/ شاگردان مهاجري در خانه شکست خوردند
آمار جانباختگان کرونا در آذربايجان غربي رکورد زد/20 فوتي در 24 ساعت
محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي يک هفته ديگر تمديد شد
مراقب باشيد؛ ويروس کرونا روي هوا هم هست
ماشين درپي تضمين بقا در ليگ/ تلاش پرسپوليس براي قهرماني زودهنگام
مقاومت يک ماهه براي مقابله با کرونا ضروري است
ثبت رکورد جديد با فوت 221 نفر در 24 ساعت گذشته
افزايش 37 درصدي مصرف آب همزمان با شيوع کرونا/در هر شست‌وشوي 20ثانيه‌اي دست 6 ليتر آب هدر مي‌رود
مردم از تجمع و اتراق در پارک‌ها و اماکن تفريحي اجتناب کنند
  پربازدیدترین اخبار
محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي يک هفته ديگر تمديد شد
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در راستاي صيانت و حفظ اقشار مولد جامعه نقش خطيري دارد
مقاومت يک ماهه براي مقابله با کرونا ضروري است
مراقب باشيد؛ ويروس کرونا روي هوا هم هست
ماشين درپي تضمين بقا در ليگ/ تلاش پرسپوليس براي قهرماني زودهنگام
تداوم ناکامي‌هاي ماشين‌سازي/ شاگردان مهاجري در خانه شکست خوردند
آمار جانباختگان کرونا در آذربايجان غربي رکورد زد/20 فوتي در 24 ساعت
کرونا همبازي استقلال و تراکتور
روزانه 180کرونايي بيمارستان‌هاي آذربايجان‌شرقي بستري مي‌شوند
14شرکت و واحدصنعتي آذربايجان‌شرقي وارد بورس مي‌شوند
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.