1398/03/16 - 9 : 47
کد خبر: 18873
پرخطرترين استان‌ها در بروز 10نوع سرطان/شايع‌ترين سرطان‌ها در ايران
احرار:معاون تحقيقات وزير بهداشت ضمن تشريح نتايج دومين گزارش ثبت سرطان مبتني بر کل جمعيت ايران، پرخطرترين استان‌هاي کشور در مورد شيوع 10 سرطان شايع کشور را معرفي کرد.

دکتر رضا ملک زاده با اشاره به اينکه تازه‌ترين آمار ثبت شده موارد جديد بروز سرطان تحت «نظام ثبت سرطان ايران»، مربوط به سال 1394 (دومين سال ثبت سرطان با پوشش 77ميليون و 539هزار نفري کل جمعيت در 30استان) است، اظهار کرد: به دنبال ايجاد شبکه ملي ثبت سرطان در ايران، نخستين نتايج گزارش ثبت سرطان در کشور که مربوط به آمار ثبت شده سرطان‌ها در سال 93بوده، پس از تجزيه و تحليل داده‌ها، در سال گذشته نهايي و اعلام شد و امروز شاهد اعلام نتايج دومين گزارش آن هستيم.

مجري اصلي بزرگترين مطالعه کوهورت خاورميانه و شمال افريقا در ايران، از بروز 108هزار و 798مورد جديد سرطان در ايران شامل 58 هزار و 92مرد (53.39درصد) و 50هزار و 706زن (46.6درصد) در سال 94خبر داد و گفت: اين رقم در سال پيش از آن، 112هزار مورد شامل 60هزار و 432(53.9درصد) مرد و 51هزار و 628(46.1درصد) زن بوده است.

به گفته دکتر ملک زاده، شمار سرطان‌هاي بروز يافته براساس نرخ استاندارد شده سني در هر دو جنس کل کشور طي سال 94، شامل 149.74 در هر 100هزار نفر (حدود 156.95مرد از هر 1000هزار و 134.53زن از هر 100هزار) بوده است.

شايع‌ترين سرطان‌ها در ايران

معاون تحقيقات وزارت بهداشت، شايع‌ترين سرطان‌ها در ايران را براساس آخرين آمار بروز استاندارد شده سني آنها در سال ?? شامل سرطان پستان با 32.9، سرطان پروستات با 16.93، سرطان پوست (غيرملانوم) با 14.68، سرطان معده با 13.70، سرطان روده بزرگ با 13.31 در هر 100هزار نفر برشمرد.

وي افزود: اين رتبه بندي شايع‌ترين سرطان‌هاي ايران در سال 94در مقايسه با سال 93حفظ شده است.

سرطان معده شايع‌ترين بدخيمي در جمعيت مردان ايراني است

رئيس پژوهشکده بيماري‌هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران، سرطان معده با 17.74، پوست غيرملانوم با 17.49، پروستات با 16.93، روده بزرگ با 14.13و مثانه با 12.56در هر 100هزار نفر را شايع‌ترين سرطان‌ها در ميان مردان ايران برشمرد و گفت: سرطان معده شايع‌ترين بدخيمي در جمعيت مردان ايراني است. به طوري که در سال 94، 6هزار و 537نفر مبتلا به سرطان معده شدند. اين درحالي است که پروژه Globocan سازمان بهداشت جهاني، سرطان ريه را به عنوان شايع‌ترين سرطان در ميان مردان دنيا و سرطان معده را چهارمين سرطان شايع اين جمعيت معرفي کرده است.

به گفته استاد ممتاز گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران، ميزان بالاي بروز سرطان معده در ايران اگرچه کاهش يافته و پيش بيني مي‌شود اين روند کاهش در سال‌هاي آينده نيز ادامه يابد، اما بروز بيشتر آن در ميان جمعيت مردان ايران، ممکن است به علت شيوع بالاي عفونت هليکوباکتر پيلوري و چندين عامل خطر محلي به ويژه مصرف ترياک، مصرف بالاي نمک و ساير عادات غذايي باشد. بر همين اساس، مطالعات بيشتر براي مشخص کردن عوامل خطر و در نتيجه طراحي برنامه‌هاي مناسب براي پيشگيري از سرطان معده در ايران ضروري است.

معاون تحقيقات وزير بهداشت، همچنين سرطان‌هاي پستان با 32.9، روده بزرگ با 11.70، پوست (غيرملانوم) با 10.85، معده با 8.67و تيروئيد با 7.31را پنج سرطان شايع در بين زنان ايراني اعلام کرد و گفت: در سال 94، 12هزار و 588زن ايراني مبتلا به سرطان سينه شدند.

افزايش شيوع چاقي در بين زنان ايراني به دليل عادات غذايي، کم تحرکي و چاقي

وي با اشاره به عوامل خطر بروز سرطان سينه و افزايش سرطان روده در بين زنان کشور، به طور ويژه بر تأثير چاقي بر اين نوع سرطان‌ها تاکيد کرد و با بيان اينکه متأسفانه شاهد افزايش شيوع چاقي در بين زنان ايراني به دليل عادات غذايي، کم تحرکي و چاقي هستيم، گفت: ميزان بالاتر بروز سرطان سينه در زنان ايراني نسبت به ساير سرطان‌هاي شايع در اين جنس، سياستگذاري ها براي پيشگيري، تشخيص و درمان زودهنگام اين نوع سرطان را ضروري مي‌سازد.

پرخطرترين استان‌ها در بروز 10نوع سرطان شايع در مردان و زنان ايراني

دکتر ملک زاده، با استناد به نتايج نخستين سال اجراي ثبت سرطان مبتني بر کل جمعيت ايران (سال 93) پرخطرترين استان‌هاي کشور در بروز 10نوع سرطان شايع در مردان و زنان را اعلام کرده و با بيان اينکه نتايج سال ?? نيز پس از آناليز داده‌ها، به زودي اعلام خواهد شد، افزود: در بين جمعيت مردان ايران، در سرطان معده در اردبيل، زنجان، خراسان شمالي، سرطان پروستات در يزد، فارس، تهران، سرطان روده بزرگ در سمنان، تهران و يزد، سرطان مثانه در کرمان، يزد، آذربايجان غربي، سرطان ريه در آذربايجان غربي، آذربايجان شرقي، کرمان، سرطان خون در اصفهان، يزد، کرمانشاه، سرطان سيستم عصبي در آذربايجان غربي، يزد، زنجان، سرطان مري در زنجان، خراسان شمالي، گلستان، سرطان غدد لنفاوي در يزد، خوزستان، کرمانشاه و سرطان حنجره در خراسان شمالي، کرمان، خراسان جنوبي، استان‌هاي رتبه اول تا سوم (پرخطر) را دارا هستند.

يزد، زنجان و آذربايجان غربي، استان‌هاي پيشتاز در بروز 10سرطان شايع در مردان معرفي شدند

معاون تحقيقات وزير بهداشت، سه استان يزد، زنجان و آذربايجان غربي را استان‌هاي پيشتاز در کل 10سرطان شايع مردان معرفي کرد.

وي، استان‌هاي داراي رتبه اول تا سوم ?? سرطان شايع زنان ايران را برشمرد و گفت: سرطان سينه در تهران، يزد، سمنان، سرطان روده بزرگ در سمنان، تهران، يزد، سرطان معده در اردبيل، زنجان، آذربايجان شرقي و آذربايجان غربي، سرطان تيروئيد در کهکيلويه و بويراحمد، يزد، چهار محال و بختياري، سرطان خون در اصفهان، يزد، اردبيل، سرطان ريه در بوشهر، آذربايجان شرقي، آذربايجان غربي، سرطان سيستم عصبي در يزد، زنجان، آذربايجان غربي، سرطان مري در زنجان، خراسان شمالي، گلستان، سرطان تخمدان در يزد، تهران و سمنان و سرطان رحم در زنجان، يزد و تهران شايع هستند.

يزد، خراسان رضوي و اصفهان داراي بيشترين موارد بروز 10سرطان شايع زنان ايران هستند

به گفته معاون وزير بهداشت، استان‌هاي يزد، خراسان رضوي و اصفهان داراي بيشترين موارد بروز 10سرطان شايع زنان ايران هستند.

کتر ملک زاده گفت: بيشترين موارد بروز تمام انواع سرطان در ايران، در گروه سني 75تا 85سال ديده مي‌شود.

مجري اصلي مطالعه بزرگ کوهورت گلستان، خاطرنشان کرد: درحاليکه سرطان‌هاي دستگاه گوارش فوقاني به ويژه معده و مري در شمال غرب و شمال شرق ايران به دليل وجود عوامل خطري همچون مصرف ترياک، نوشيدن چاي داغ، مصرف کم ميوه و سبزيجات تازه و بهداشت نامناسب دهان و دندان بيشتر است، همچنين، بدخيمي‌هاي سينه، روده بزرگ، پوست، تيروئيد، مثانه، پروستات و تخمدان در بخش‌هاي مرکزي و جنوب ايران عمدتاً به دليل سبک زندگي، رژيم غذايي، کم تحرکي و چاقي فراواني بيشتري دارد، هر چند که اظهار نظر دقيق در اين باره نيازمند مطالعات اپيدميولوژيک است.

دکتر ملک زاده يادآور شد: البته سرطان مري در استان گلستان به دليل بهبود اوضاع اقتصادي و اجتماعي و به ويژه دسترسي کامل به آب آشاميدني بهداشتي به جاي آب غيرلوله کشي و سوخت استاندارد به جاي سوخت‌هاي نفتي و بيوزيستي در فضاي بسته خانه که از جمله عوامل خطر سرطان مري در اين استان طي سال‌هاي گذشته بود، کاهش چشمگيري يافته به طوري که از ??? در هر ??? هزار مورد، به ?? در هر ??? هزار بروز (يک پنجم) رسيده است.

سرطان، دومين علت مرگ و مير در جهان است که در سال 2015باعث 8.7ميليون مرگ شده است

معاون تحقيقات وزارت بهداشت در ادامه به جايگاه سرطان در علل مرگ و مير پرداخت و گفت: سرطان، دومين علت مرگ و مير در جهان است که در سال 2015باعث 8.7ميليون مرگ شده است. بر اساس پيش بيني سازمان بهداشت جهاني، شيوع سرطان در کشورهاي توسعه يافته تا سال ????، ?? درصد افزايش خواهد يافت.

وي افزود: در ايران پس از حوادث ترافيکي و بيماري‌هاي قلبي و عروقي، سرطان به عنوان سومين علت مرگ شناخته مي‌شود.

براساس نتايج مطالعه جهاني «بار سرطان در 195کشور جهان» در سال 2016، تعداد 54هزار ايراني بر اثر سرطان فوت کرده اند

به گفته وي، براساس نتايج مطالعه جهاني «بار سرطان در 195کشور جهان» در سال 2016، تعداد 54هزار ايراني بر اثر سرطان فوت کرده اند که اين ميزان مرگ، 14.9درصد از کل مرگ‌ها (360هزار مرگ) در اين سال را شامل شده است.

دکتر ملک زاده گفت: نرخ بروز سرطان در ايران، به طور قابل ملاحظه‌اي در مقايسه با ميزان بروز سرطان گزارش شده از کشورهاي توسعه يافته و حتي برخي از کشورهاي همسايه همچون ترکيه پايين‌تر است.

به گفته وي، در حالي که نرخ بروز سرطان در ايران 149.74در هر 100هزار نفر است، متوسط بروز سالانه سرطان در دنيا (بدون در نظر گرفتن سرطان پوست) بر اساس گزارش مرجع جهاني «ثبت سرطان در پنج قاره جهان»، 182در هر 100هزار نفر و حاکي از نرخ بسيار پايين‌تر بروز سرطان در ايران در مقايسه با متوسط دنياست.

دکتر ملک زاده افزود: براساس گزارش مرجع جهاني ثبت سرطان در پنج قاره، همچنين، متوسط نرخ بروز سرطان در کشورهاي اروپايي، 267 در هر 100هزار و در آمريکا 318در هر 100هزار نفر است که نشان مي‌دهد، ميزان بروز سرطان در ايران در مقايسه با متوسط اروپا و آمريکا نيز بسيار پايين‌تر است.

رئيس پژوهشکده بيماري‌هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران با اشاره به تأثير افزايش فاکتورهاي خطر سرطان، رشد جمعيت و پيري جمعيت را در افزايش موارد بروز سرطان در کشورهاي در حال توسعه (شامل 82درصد جمعيت جهان) دانست و گفت: علاوه بر سه عامل فوق، بايد «ثبت دقيق و منظم موارد بروز سرطان» پس از شکل گيري «شبکه ملي ثبت سرطان در ايران» را نيز حتماً به اين عوامل افزود که سبب شده آمار سرطان بيشتر از گذشته به نظر برسد.

"وقوع سونامي سرطان" ادعايي غيرعلمي است

دکتر ملک زاده با غير علمي خواندن ادعاي وقوع سونامي سرطان در ايران گفت: ضمن آماري که از مقايسه بروز سرطان در ايران با کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه ارائه شده بايد گفت، براساس گزارش جهاني، ايران در منطقه خطر متوسط بروز سرطان قرار دارد.

«ثبت سرطان»، ضرورت اوليه نظام ارائه آمار سرطان

معاون تحقيقات وزارت بهداشت «ثبت سرطان» را ضرورت اوليه نظام ارائه آمار سرطان در دنيا و از جمله مهمترين زير ساخت‌هاي مورد نياز براي استقرار برنامه کنترل سرطان دانست و افزود: اين برنامه نقش مهمي در طراحي و پايش برنامه‌هاي کنترلي سرطان از جمله ارزيابي برنامه‌هاي غربالگري سرطان، پيگيري بيماران مبتلا به سرطان و ارزيابي شاخص‌هاي پيش آگهي و اختصاص منابع مالي و انساني دارد.

وي يادآور شد: گزارش رسمي «ثبت سرطان مبتني بر کل جمعيت ايران که جهت انتشار در Cancer Incidence in Five Continents ، معتبرترين مرجع جهاني ثبت سرطان نيز مورد تأييد و پذيرش قرار گرفته است، در حالي با تلاش سه جانبه معاونت‌هاي «تحقيقات و فناوري»، «درمان» و «بهداشت» وزارت بهداشت و با همکاري دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور به عنوان مجري برنامه ثبت سرطان، تهيه و اجرا شد که ثبت سرطان در ايران، تا پيش از اين، همچون ساير کشورهاي در حال توسعه، همواره با محدوديت‌ها، دشواري‌ها و نقايص فراواني مواجه بود، لذا تهيه اين گزارش را مي‌توان گامي بسيار مهم براي کنترل سرطان در کشور توصيف کرد.

رئيس پژوهشکده بيماري‌هاي گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکي تهران «ثبت سرطان در پنج قاره جهان، Cancer Incidence in Five Continents » را نيز معتبرترين مرجع جهاني در زمينه «ثبت سرطان در کشورهاي مختلف دنيا توصيف کرد و گفت: ايران هم اکنون از جمله کشورهاي برخوردار از جامع‌ترين و دقيق‌ترين برنامه ثبت سرطان منطقه و جهان است.

ايران در زمينه ثبت سرطان، خود را به سطح کشورهاي پيشرفته رسانده است

به گفته وي، با اين که حدود 70درصد کل موارد سرطان در جهان، در کشورهاي در حال توسعه اتفاق مي‌افتد، بيشتر سيستم‌هاي ثبت سرطان مبتني بر جمعيت، در کشورهاي توسعه يافته قرار دارند و تعداد کمي از آنها در کشورهاي در حال توسعه هستند. از سوي ديگر، متأسفانه اغلب سيستم‌هاي ثبت سرطان موجود در کشورهاي در حال توسعه، با کيفيت بسيار پاييني اطلاعات لازم را جهت بررسي موارد سرطان جمع آوري مي‌کنند، اما ايران در اين زمينه خود را به سطح کشورهاي پيشرفته رسانده است.

به گزارش وبدا، نخستين مقاله از اولين گزارش ثبت سرطان مبتني بر کل جمعيت ايران، توسط دکتر رضاملک زاده، دکتر غلامرضا روشندل و همکارانشان، به تازگي در مجله Cancer Epidemiology منتشر شده است.

منبع: ايسنا

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 3 + 7

  آخرین اخبار
ويتامين D و چند راز پنهان
کوچ گدايان آفتي براي شهر اولين‌ها
14شرکت و واحدصنعتي آذربايجان‌شرقي وارد بورس مي‌شوند
تداوم ناکامي‌هاي ماشين‌سازي/ شاگردان مهاجري در خانه شکست خوردند
آمار جانباختگان کرونا در آذربايجان غربي رکورد زد/20 فوتي در 24 ساعت
محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي يک هفته ديگر تمديد شد
مراقب باشيد؛ ويروس کرونا روي هوا هم هست
ماشين درپي تضمين بقا در ليگ/ تلاش پرسپوليس براي قهرماني زودهنگام
مقاومت يک ماهه براي مقابله با کرونا ضروري است
ثبت رکورد جديد با فوت 221 نفر در 24 ساعت گذشته
  پربازدیدترین اخبار
محدوديت هاي کرونايي در آذربايجان غربي يک هفته ديگر تمديد شد
ماشين درپي تضمين بقا در ليگ/ تلاش پرسپوليس براي قهرماني زودهنگام
مراقب باشيد؛ ويروس کرونا روي هوا هم هست
تداوم ناکامي‌هاي ماشين‌سازي/ شاگردان مهاجري در خانه شکست خوردند
آمار جانباختگان کرونا در آذربايجان غربي رکورد زد/20 فوتي در 24 ساعت
کرونا همبازي استقلال و تراکتور
روزانه 180کرونايي بيمارستان‌هاي آذربايجان‌شرقي بستري مي‌شوند
کوچ گدايان آفتي براي شهر اولين‌ها
14شرکت و واحدصنعتي آذربايجان‌شرقي وارد بورس مي‌شوند
ويتامين D و چند راز پنهان
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.