1398/02/22 - 15 : 22
کد خبر: 18773
اختصاصي احرار/ نقش افريني زنان سرپرست خانوار در عرصه اشتغال
جسم نحيف، اراده اي اهنين / زناني که يک تنه به جنگ سختي ها مي روند
احرار: زن بايد بشورد، بسابد، بپزد. او بايد وقتي شوهرش از سر کار مي رسد، غذاي گرم جلويش بگذارد. زن بايد بچه هايش را تر و خشک کند آنها را به بهترين نحو تربيت کند؛. اينها گوشه اي از نصيحت هايي است که مادران به نحوي از کودکي در گوش دختر بچه ها زمزمه مي کنند و آنها را براي زندگي آينده اماده مي کنند .

هيچ کدام آنها حتي در بدبينانه ترين شکل نمي توانند تصور کنند که سرنوشت ممکن است بازي ديگري براي کودکانشان در نظر’گرفته و آنها را مجبورکند علاوه بر مسئوليت هاي زنانه،  وظايف مرد خانه را نيز بر دوش بکشند.

اين زن از دغدغه هايش مي گويد

.فضاي غرفه اش پر بود از دم کن هاي خوش رنگ ، دستگيره هاي نسوز آشپزخانه که با سليقه خاص گلدوزي شده بود.  انواع لحاف،  تشک و  يک عدد چرخ خياطي هم در گوشه اي به چشم مي خورد، اورا در حالي که مشغول چانه زدن با مشتري و باربندي لحاف و تشک  بود ديدم، مدتي منتظر ماندم تا کارش تمام شود ، خودش را فاطمه معرفي کرد ، زن سر پرست خانواري که پس از جدايي از همسر سرپرستي دو فرزند خود را به عهده گرفته است و از راه لحاف دوزي و خياطي گذران زندگي مي کند.

 

فاطمه(درحاليکه چشم هايش را تنگ مي کند و حالت کسي را دارد که به سال هاي دورفکر مي کند) زندگي شخص اش را اينگونه روايت مي کند : سي و هشت ساله و ساکن شهرستان عجبشير هستم،  در سن پايين ازدواج کردم .شوهرم اعتياد به شيشه داشت،  با قمه دستهايم را زخمي ميکرد؛(نيم نگاهي به دستانش مي کند ) ديگر شرايط زندگي براي خودم و  بچه هايم سخت شده بود که تصميم به جدايي گرفتم .

وي ادامه مي دهد:  بعد از جدا شدن از همسرم به دليل اينکه منبع درآمدي نداشتم؛  با دو فرزندم تحت پوشش کميته امداد قرار گرفتم.

اين زن سرپرست خانوار ادامه مي دهد: . يک دختر 19 ساله و يک پسر 10 سال دارم و مستمري کميته کفاف مخارج زندگي را نمي داد به همين دليل به فکر افتادم که خودم براي آينده فرزندانم دست به کار شوم.

با مادر و خواهرم لحاف دوزي شروع کردم ونياز باعث شد علاوه بر لحاف دوزي ، خياطي را نيز تا حدودي بياموزم.

وي ميزان وام دريافتي از کميته امداد را براي خود اشتغالي 5 ميليون تومان ذکر مي کند و مي گويد:  فعلا قول مساعدت داده اند اما اين مبلغ به دستم نرسيده است که اميدوارم  بتوانم با دريافت اين مقداري از مواد اوليه مورد نيازکار را فراهم کنم.

فاطمه به ميزان درآمدش اشاره مي کند و اضافه مي کند : متاسفانه وسع مالي مردم کمتر شده و اکث انها وسايل ارزانتر مثل دستگيره ي آشپزخانه و دم کن مي خرند.

وي مي گويد: دخترم امسال قراربود ديپلم خود را بگيرد، اما بدليل اينکه فرصت نظارت بر درس و رفتارش را نداشتم از ادامه تحصيل او ممانعت کردم(.در حاليکه چشمانش شفاف شده) ادامه مي دهد چند ماهي است دخترم عقد کرده است و براي اينکه بتوانم جهيزيه ابرومندي برايش فراهم کنم، گاه تا نيمه هاي شب مشغول کارم و فعاليت مدوام سبب شده تا ديسک گردن و کمر بگيرم .

او اضافه مي کند:  از سوي ديگر مستاجرهستم و اگر به موقع اجاره ماهيانه را پرداخت نکنم صاحبخانه از مبلغ پول پيش کسر خواهند کرد .

 حس مي کنم فضاي گفتگو سنگين شده با خريد يکي دست دم کن با او خداحافظي مي کنم.

52 هزار خانوار در استان آذبايجان شرقي داري سرپرست زن هستند

محمد کلامي مدير کل کميته امداد در گفتگو با خبرنگار احرار،  با بيان اينکه 75 هزار خانوار  در استان به صورت تمام خدمتي تحت پوشش کميته امداد هستند گفت :از اين رقم افزون بر 52  هزار خانوار داراي سرپرست زن هستند که عمدتا به چهاردسته تقسيم مي شوند؛  دسته اول زناني هستند که متوفي همسر هستند و بخش عمده افراد تحت پوشش در اين دسته قرار مي گيرند،  دسته دوم زناني هستند که. طلاق گرفته اند دسته سوم زناني هستند که بد سرپرست هستند و با اوردن نامه بد سرپرستي از مقام قضايي تحت پوشش قرار ميگيرند. دسته چهارم نيز دوشيزگاني هستند که سن ازدواجشان گذشته و حامي مالي وخانوادگي ندارند .

 

ظرفيت هاي اشتغال موجود در بانوان انگيزه طرح مشاغل زنانه

وي به موضوع اشتغال زنان و توجه ويژه کميته امداد به ظرفيت هاي موجود در زنان تحت پوشش اشاره کرد و افزود:  اشتغال خانمها محدوديت و شرايط خاص خود را دارد پيدا کردن شغل براي زنان از مردان سخت تر است بود چرا که يک بعد مسافت خانه با محل کار است وديگري ماهيت مشاغل موجود در بازار است که اکنون بيشتربه سمت کارهاي فيزيکي و بدني مي رود  و ديگري ديدگاه کميته امداد است  که پرورش کودک را  اصلي ترين وظيفه زنان قلمداد مي کند.

 اما با در نظر گرفتن تمام اين مسائل رويکرد کميته امداد در سال 97به سمت مشاغل زنانه رفت از  تعداد 19 هزار  پرونده ي مددجوياني که  توان کار کردن دارند 13 هزار نفر بانوان هستند؛ چرا که مردان اغلب در صورت سالمند بودن و يا از کار افتادگي تحت پوشش کميته امداد در مي آيند؛ لذا با توجه به ظرفيت نيروي انساني که دربانوان  وجود داشت  مشاغل زنانه را طراحي کرديم.

با توجه به اين نکته که استان ما چهارمين استان سالمند کشورمحسوب مي شود و با روند فعلي تعداد سالمندان افزايش خواهد يافت و نياز بازار به خدمات مربوط به سالمندان بيشتر خواهد شد؛ لذا  با تکيه بر اين رويکرد سال گذشته تفاهم نامه با علوم پزشکي امضاکرديم  5 هزار نفر کمک پرستار مراقبت از سالمندان  با مدرک مورد قبول دانشگاه علوم پزشکي تبريز در دوره اموزشي شرکت کردند که تمام هزينه هاي دوره بر عهد کميته امداد بود ،و هفته گذشته امتحان پايان دوره برگزار شد . به قبولين دوره مدرک معتبر از دانشگاه علوم پزشکي  اعطا مي شود که مي توانند در کلينيک ها مشغول به کار شوند و حتي درخواست  مجوز براي تاسيس مرکز نگه داري سالمندان کنند.

در همين راستا،  طي توافقي که سال گذشته با انجمن داروسازان صورت گرفت ، دوره هاي نسخه خواني در شهرهاي مختلف و در بازه هاي زماني متفاوت برگزار شد که 200نفر  از زنان  سرپرست خانوار ر اين دوره ها اموزش ديدند.

حتي انجمن داروسازان تعهد کرد که اين مددجويان را در داروخانه هاي استان جذب کنند که تمام فارغ التحصيلان اين دوره جذب بازار کار شدند . اين اقدامات در سال 98 هم ادامه خواهد داشت

مددجويان استان 30 ميليار تومان فرش فروختند

کلامي در ادامه از صنايع دستي به عنوان يکي از مشاغل قديمي کميته امداد ياد کرد وگفت :ما به اين بخش توجه ويژه داريم و سعي مي کنيم با ارتقا سطح کيفي مشاغل و معطوف کردن آنها به بازار ادامه دهيم.

وي افزود : مدد جويان کميته امداد بزرگترين توليد فرش دستباف در استان هستد،  به گونه اي که در سال گذشته  به ارزش 30ميلياد تومان فرش فروخته اندکه افزون بر60درصد بافنده ها را زنان سرپرست خانوار تشکيل مي دهند.

تنوع شغلي در بخش مشاغل زنانه

مدير کل کميته امداد استان آذربايجان شرقي  اضافه کرد : هم اکنون نيز در حال اموزش بانوان براي توليد کيف و کفش چرم هستيم . از رويکردهاي جديد ما اموزش زنان براي توليد تشک و لحاف فانتزي متناسب با ذائقه جامعه  امروزبود ؛ در کنار آن  پرورش گل و گياه، نقره کاري، ارايشگري، خياطي يا مشاغل جديدي مانند طراحي صفحات وب، تربيت مربي مهد کودک ، تربيت مربي مهد قران را نيز برگزار کرديم؛  با توجه به اين اقدامات تنوع شغل در بخش مشاغل زنانه در سال 97 نسبت به سالهاي پيش از 32 به عدد140 رسيد .

 خودکفايي مددجو در  صورت کسب در امد يک ميليون و سيصد هزار تومان از محل طرح

وي روندي را که يک  مدد جو در مسير خود کفايي بر ميدارد اينگونه تشريح کرد :

  هر مدد جوي کميته امداد که توان و ظرفيت کار داشته باشد به مشاور معرفي مي شود تا زمينه کاري که مي تواند درآن  فعاليت کند مشخص شود.

 در مرحله بعد با هزينه کميته امداد در مراکزفني حرفه­اي، جهاد دانشگاهي و يا موسسات اموزشي آزاد که طرف قرارداد با کميته امداد هستند اموزش مي بينند و مدرک پايان دوره دريافت مي کنند پس  از گرفتن مدرک، مرحله بعدي فرايند اعطاي تسهيلات .است که به دو صورت انجام ميگيرد  اگر مددجو خواهان کار در کارخانه باشد و دو سال حق بيمه  تامين اجتماعي او را تقبل مي کنيم يا اگه بخواهد براي خودش کسب و کارراه بيندازد تسهيلات مي دهيم .ميزان اين تسهيلات متناسب باکاري که مدد جو ميخواهد شروع کنداز 5  ميليون تومان تا 50  ميليون تومان متغير است. در گام بعدي راهبر شغلي هر ماه بر روند کار نظارت مي کند، ايراد آن را بررسي مي کند و در خصوص اينکه چگونه کار را مي توانند به بهترين نحو اجرا کنند، مشاوره ميدهد.

در گام سوم به بازاريابي محصولات کمک مي کنيم، نمايشگاه هاي مختلف برگزار مي کنيم تابتوانند محصولات خود را عرضه کنند؛ ضمن  رايزني با مراکز مختلف،  زمينه قرارداد انها را  فراهم مي کنيم. پس از سه سال نيز وام مکمل به آنها  نيز تعلق مي گيرد که مبلغ آن گاه  به 60 ميليون تومان  و حتي بيشتر هم مي رسد.

و درنهايت اگر کميته حمايتي تشخيص دهد که در امد ماهيانه مدد جو از محل طرح يک ميليون و سيصد هزار تومان( نرخ مصوبه ابلاغي تهران)  است ، خود کفا محسوب شده و از پوشش کميته خارج مي شود.

پرداخت حق بيمه بازنشستگي تامين اجتماعي فقط  براي  زنان  بالاي چهل و پنج سال

مدير کل کميته امداد استان آذربايجان شرقي به بيمه زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و اظهار کرد: حق بيمه و مستمري بازنشستگي تامين اجتماعي براي زنان بالاي 45 سال در نظر گرفته شده است و به مدت ده سال پرداخت مي شود تا بتوانند با سابقه ده ساله بازنشسته گردند .براي بانوان  زير چهل و پنج سال  به علت اينکه انگيزه ازدواج در آنها از بين نرود، حق بيمه باز نشستگي پرداخت نمي کند؛  زيرا کميته امداد به  دنبال اين است که اين زنان به آغوش زندگي اجتماعي  و اقتصادي باز گردند.

وي مجموع حق بيمه  پرداختي  براي  بازنشستگي  زنان را 220 ميليون تومان در ماه  اعلام کرد .

کلامي در پايان به افزايش فشارهاي اقتصادي از اواخر سال 97 اشاره کرد و افزود:  کميته امداد از از اول بهمن 97 که فشار اقتصادي زياد شد، 15 هزارخانواده جديد در عرض يک ماه در يک حرکت سريع و کاملا حساب شده جذب کرد. در سال جديد نيز کميته امدادکشور در صدد است تا دولت و مجلس را مجاب کند که  مجوز و اعتبار جذب 500 هزار خانوارجديد در کل کشور را صادر کند که در صورت تحقق اين امرحدود 7 الي هشت هزار خانوار با توجه به جمعيت و ميزان محروميت سهم استان آذربايجان شرقي خواهد بود.

 

زنان سرپرست خانوار از اقشار اسيب پذير محسوب مي شوند و هر چند سياست هاي حمايتي از اين قشر تحت عناوين مختلف مانند واگذاري وام هاي بلندمدت براي اشتغالزايي و...تا حدودي از انواع معضلات و آسيب هاي اجتماعي ناشي از فقر کاسته است،  اما با اين حال هنوز بسياري از آنها با مشکلات معيشتي دست و پنجه نرم مي کنند.

گزارش از سهيلا عباسپورشاهمرسي

کلیدواژه ها:
احساس خود را نسب به این خبر در قالب یکی از شکلک ها بیان کنید:
Happy sad wonder fear Hate angri
ارسال نظر
نام: 
پست الکترونیک:
نظر : 
سوال امنیتی : 
? 2 + 6

  آخرین اخبار
خانه موزه ها قطعه اي از پازل فرهنگي گذشته و معاصر يک ملت است
مردم گراني لوازم التحرير را به 124اطلاع دهند
فاز نخست خانه موزه «شيخ محمد خياباني» افتتاح مي شود
تراکتور- ذوب آهن ؛ حساس ترين ديدار هفته سوم
هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر؛ شهرخودرو با گل‌محمدي همچنان مي‌برد
کاهش تلفات ناشي از حوادث کاري در استان
هيأت بازرسي انتخابات آذربايجان شرقي تشکيل شد
ثبت ملي فرش مراغه تسريع مي‌شود
کانديداها تحمل افکار رقبا را داشته باشند/ انتقاد از حذف نام شهدا
صدور مجوز حضور سربازان ذوب آهن مقابل تراکتور
  پربازدیدترین اخبار
تراکتور- ذوب آهن ؛ حساس ترين ديدار هفته سوم
خانه موزه ها قطعه اي از پازل فرهنگي گذشته و معاصر يک ملت است
فاز نخست خانه موزه «شيخ محمد خياباني» افتتاح مي شود
ثبت ملي فرش مراغه تسريع مي‌شود
کانديداها تحمل افکار رقبا را داشته باشند/ انتقاد از حذف نام شهدا
صدور مجوز حضور سربازان ذوب آهن مقابل تراکتور
هفته سوم رقابت هاي ليگ برتر؛ شهرخودرو با گل‌محمدي همچنان مي‌برد
کاهش تلفات ناشي از حوادث کاري در استان
هيأت بازرسي انتخابات آذربايجان شرقي تشکيل شد
مردم گراني لوازم التحرير را به 124اطلاع دهند
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب گاه محفوظ است.